Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Na goedkeuring van je curriculum door de curriculumcommissie (via oasis), kan je – indien nodig – een wijzigingen aan je vastgelegd curriculum aanvragen (d.i. toevoegen en/of verwijderen van opleidingsonderdelen).

Hierbij moet je rekening houden met de volgende deadlines:

  • vóór 15 november voor eerstesemestervakken;
  • vóór 1 maart voor tweedesemester- en jaarvakken.

De gevolgen (voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking) kan je raadplegen via volgende link: http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven/curriculum

Hoe aanvragen?

Je stuurt vóór de deadline een mail (met UGent-account!) naar traject.ge@ugent.be met de volgende gegevens:

  • onderwerp van de mail = wijziging curriculum
  • je studentennummer
  • de opleiding waarvoor je bent ingeschreven
  • het vak of de vakken die je wenst te schrappen/toevoegen
  • korte motivatie waarom je het vak of de vakken wenst te schrappen/toevoegen

Bij goedkeuring zal de wijziging uiterlijk 30 november (eerste semester) en uiterlijk 15 maart (tweede semester) zichtbaar zijn in je curriculum op oasis. Bij afkeuring zal je via mail op de hoogte gebracht worden van de reden.