Programma

Het “Honours Programme in Life Sciences: Breaking Frontiers” is een extra programma van 15 ECTS (studiepunten) dat een algemeen en een specifiek gedeelte omvat.

Het algemeen gedeelte (4 ECTS) omvat naast een beperkt aantal lessen en lezingen een groot aandeel zelfstudie.

Het specifieke programma omvat project gerelateerd onderzoek in het labo, school, ziekenhuis, kliniek of bedrijf (8ECTS),  het schrijven van een wetenschappelijke paper (3ECTS) en het opmaken van een wetenschappelijke poster (3ECTS).

De evaluatie is zowel continu als periode gebonden.