Studiebegeleiding

De studiebegeleiders bieden studiehulp voor toekomstige studenten en eerstebachelorstudenten.

Voor toekomstige studenten

Je kiest voor een wetenschappelijke opleiding aan onze faculteit. Een goede voorkennis van wetenschappen is belangrijk en zorgt voor een vlotte overgang naar het universitair leerproces.
Daarom kan je vooraf gebruik maken van de volgende initiatieven:

Voor eerstejaars studenten

Je kan bij de studiebegeleiders terecht voor algemene studiebegeleiding en -planning.

De studiebegeleiders bieden ook hulp voor vier vakken: fysica, chemie, biochemie en moleculaire biologie.

Individuele begeleiding (op afspraak) (individuele afspraken zijn opnieuw mogelijk vanaf half november)

Met al je vragen of problemen bij het studeren van de bovenstaande vakken kan je bij de studiebegeleiders terecht:

  • je begrijpt een aantal termen of een paragraaf niet uit de cursus
  • je kan bepaalde oefeningen niet oplossen
  • je kan moeilijk het onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie

Begeleiding in kleine groepen

Er worden oefensessies en vragenuurtjes georganiseerd rond bepaalde leerstofonderdelen. Deze groepssessies worden aangekondigd op de vaksites van Ufora.

Studiebegeleiding fysica

Carl Sys is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding fysica van de onderstaande cursussen:

Opleiding 1ste BachelorBegeleide cursussen
biomedische wetenschappen

Fysica

Wiskunde

geneeskunde/tandheelkunde

Cel I: Fysische en chemische grondslagen: luik biomedische fysica
Locomotorisch stelsel en huid: luik biomechanica

lichamelijke opvoeding Biomedische fysica
logopedie/audiologie Fysica 1
kinesitherapie Biomechanica met inbegrip van fysica: luik fysica

Studiebegeleiding chemie, biochemie en moleculaire biologie

Ellen Gyssels is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding chemie, biochemie en moleculaire biologie van de onderstaande cursussen.

Opleiding 1ste BachelorBegeleide cursussen
biomedische wetenschappen Algemene scheikunde
Organische scheikunde
geneeskunde/tandheelkunde Cel I: Fysische en chemische grondslagen: luik chemie
Cel II: Structuur en functie: luik algemene biochemie
Cel III: Energie en metabolisme
Cel IV: Moleculaire biologie en genetica: luik moleculaire biologie
lichamelijke opvoeding Inleiding tot de biologische chemie
Biochemie
logopedie/audiologie Chemie en inleiding tot de biochemie
kinesitherapie Chemie en inleiding tot de biochemische processen
Biochemie