Begeleiding bij het aanvragen van een GIT

Algemene infosessie GIT

Op donderdag 12 september 2019 om 13u00 in auditorium D organiseren de trajectbegeleiders een algemene infosessie over het geïndividualiseerd traject.

Workshops

Na de algemene infosessie organiseert elke opleiding één of meerdere workshops in de PC-lokalen waarbij studenten onder begeleiding hun curriculum kunnen samenstellen in OASIS. Dit kan handig zijn wanneer je specifieke vragen hebt of wanneer er onduidelijkheden zijn bij het samenstellen van je curriculum aangezien persoonlijke vragen via mail niet worden beantwoord.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt enkel in uitzonderlijke situaties voorzien, met name enkel voor studenten die in aanmerking komen voor uitzonderingen op de GIT-regels; de uitzonderingen en de te volgen procedure staan beschreven op deze website. Ga terug naar de startpagina en klik telkens de situatie aan die voor jou van toepassing, dan kom je automatisch op de pagina waar de uitzonderingen op de GIT-regels beschreven staan specifiek voor jouw situatie)