Geadviseerde volgtijdelijkheid

Wat is geadviseerde volgtijdelijkheid

Wanneer geadviseerde volgtijdelijkheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat de opleiding je ten sterkste adviseert dat je een credit hebt verworven (of minstens hebt gevolgd) voor het opleidingsonderdeel (van het laagste modeltrajectjaar) dat voorafgaat aan het vervolgopleidingsonderdeel (van het hoger modeltrajectjaar). Indien dit niet het geval is dat bestaat de kans dat je onvoldoende beschikt over de juiste competenties die noodzakelijk zijn om het vervolgopleidingsonderdeel te kunnen volgen. Geadviseerde volgtijdelijkheid is een vorm van volgtijdelijkheid die je best kan beschouwen als een advies die de opleiding je meegeeft zodat jij een goed onderbouwd curriculum samen te stellen.

Impact op goedkeuring curriculum

Geadviseerde volgtijdelijkheid heeft geen bindend karakter. Het niet volgen van deze vorm van volgtijdelijkheid is geen argument om het curriculum van de student niet goed te keuren.

Overzicht geadviseerde gelijktijdigheid per opleiding

Wil je weten welke geadviseerde volgtijdelijkheid van toepassing is in jouw opleiding, klik dan hieronder op de naam van je opleiding.