Een geïndividualiseerd traject in eerste bachelor en tweede bachelor

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor studenten die minstens 30 studiepunten (SP) hebben verworven in eerste bachelor!

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject. Een GIT heeft zowel voor- als nadelen. Bij het samenstellen van een GIT dien je verplicht rekening te houden met de bindende regels. Daarnaast hou je best rekening met de tips en adviezen die zijn opgesteld door de faculteit.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Indien je minstens 30 SP verworven hebt in eerste bachelor, moet je volgende regels verplicht volgen:

  1. Neem alle nog af te leggen vakken van eerste bachelor op in je curriculum.
  2. Bij het opnemen van vakken uit een hoger modeltrajectjaar moet je voldoen aan strikte volgtijdelijkheid.
  3. Bij het opnemen van vakken in je curriculum moet je voldoen aan gelijktijdigheid.
  4. Je mag geen vakken uit de master opnemen in je curriculum.
  5. Je kan niet meer SP opnemen dan dat je persoonlijk leerkrediet

Is een afwijking op de bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed, wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties.

Tips en advies voor het samenstellen van je curriculum

Het is jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen, maar waar moet je nu precies rekening mee houden?

Hoeveel studiepunten neem ik op in tweede bachelor?

De omvang van een GIT (= aantal SP dat je per academiejaar opneemt) wordt mede bepaald door de bindende regels. Daarnaast moet je er zelf voor zorgen dat jouw traject haalbaar is. Om de omvang van je GIT te bepalen, heeft de faculteit daarom enkele adviezen uitgewerkt die als richtlijn kunnen dienen. Afhankelijk van je studievoortgang zal het mogelijk zijn om af te studeren binnen de voorziene tijd.

Welke vakken neem ik op van tweede bachelor?

Welke vakken je kan opnemen wordt onder meer bepaald door de strikte volgtijdelijkheid en de gelijktijdigheid van de opleiding. Daarnaast is het ten sterkte aangeraden om rekening te houden met de geadviseerde volgtijdelijkheid van de opleiding. Deze adviezen kunnen een leidraad zijn voor het kiezen van vakken, waarvoor je de juiste begincompetenties hebt, zodat je zonder veel problemen kan slagen voor deze vakken.

Waar hou ik nog best rekening mee bij het samenstellen van mijn curriculum?

De hoeveelheid zaken waar je best rekening mee houdt kunnen overweldigend zijn (het lessenrooster, geadviseerde volgtijdelijkheid, bindende voorwaarden...). Om je te helpen heeft de faculteit een overzicht gemaakt en hebben we daarbij enkele gouden tips geformuleerd, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Registratie van je curriculum

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 1 oktober 2021. Bekijk zeker de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan inbrengen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

OPGELET! Heb je vrijstellingen aangevraagd en nog geen antwoord ontvangen op je vrijstellingsaanvraag voor vrijdag 1 oktober 2021? Dien dan toch je curriculumvoorstel in via OASIS en vermeld bij het voorleggen van je curriculum dat je vrijstellingsaanvraag in behandeling is, zodat de curriculumcommissie hier rekening kan mee houden.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Algemene kennisclip GIT

Algemene vragen over een GIT? Bekijk dan zeker de kennisclip! Deze kennisclip heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden.

Heb je na het doornemen van deze kennisclip nog algemene vragen over een GIT? Neem dan deel aan het online vragenuurtje via MS-Teams.

Dit vragenuurtje is vrij toegankelijk Je kan je vragen in de groepschat plaatsen en de trajectbegeleiders beantwoorden je vragen mondeling.

 

GIT-workshop

Heb je uitgebreide persoonlijke vragen over jouw traject? Schrijf je dan in voor de GIT-workshops van jouw opleiding.

De opleiding Tandheelkunde organiseert geen GIT-workshops. Voor studenten van deze opleiding is een andere vorm van begeleiding voorzien.

 

Telefonische consultaties

Gedurende de maand september kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden. De telefonische consultaties vinden plaats van:

  • maandag t.e.m. vrijdag tussen 09:00-10:00u
  • maandag t.e.m. vrijdag tussen 13:00-14:00u