GIT-info voor studenten uit een BACHELORopleiding en reeds geslaagd zijn voor 30 studiepunten uit 1e bachelor

Je hebt voldoende studievoortgang geboekt om in aanmerking te komen voor een traject waarbij je bijkomend vakken mag opnemen uit een hoger modeltrajectjaar (2e bachelor). Lees hieronder de bindende regels en gouden tips voor het samenstellen van je curriculum.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Regel 1: je bent verplicht om alle nog af te leggen vakken van 1e bachelor op te nemen in je curriculum

Regel 2: Controleer of je voldoet aan geldende regels omtrent strikte volgtijdelijkheid bij het opnemen van vakken uit het hoger modeltrajectjaar

Regel 3: controleer of je voldoet aan de geldende regels omtrent gelijktijdigheid bij het opnemen van vakken uit het hoger modeltrajectjaar

Regel 4: je curriculum mag geen vakken van de masteropleiding bevatten

Regel 5: je kan niet meer studiepunten opnemen dan dat je persoonlijk leerkrediet toelaat

Afwijking op bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in volgende uitzonderlijke situatie.

Richtlijnen voor het samenstellen van je curriculum (gouden tips  én geadviseerde volgtijdelijkheid)

De omvang van je GIT wordt bepaald door de toepassing van strikte volgtijdelijkheid en gelijktijdigheid, maar ook door de hoeveelheid aan studiepunten die je nog hebt aan leerkrediet. Het is jouw verantwoordelijkheid om een haalbaar curriculum samen te stellen.

De faculteit geeft je daarom een aantal gouden tips mee voor het samenstellen van een realistisch en goed doordacht curriculum. Hou ook zeker rekening met de geadviseerde volgtijdelijkheid die je opleiding je aanraadt. Dit is een andere vorm van volgtijdelijkheid dan de strikte volgtijdelijkheid die bindend is. Deze vorm van volgtijdelijkheid is louter adviserend

Registratie van je curriculum

Je dient je curriculumvoorstel in via OASIS. De deadline voor het indienen van je voorstel is vrijdag 25 september 2020. Maak gebruik van de stap-voor-stap handleiding waarin beschreven staat hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan inbrengen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

“Vraag&Antwoord”-sessie

Neem deel aan de online vraag & antwoord sessie op 11 september. Inloggen is mogelijk tussen 14u en 15u30. De online sessie heeft als doel om algemene vragen omtrent GIT te beantwoorden.

 

GIT-workshop

Heb je uitgebreide persoonlijke vragen over jouw traject? Schrijf je in voor één van de GIT-workshops van je opleiding.

 

Telefonische consultaties

Je kan de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen in de aanloop naar het nieuwe academiejaar telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.