Een geïndividualiseerd traject in eerste bachelor en tweede bachelor

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor studenten die minstens 30 studiepunten (SP) hebben verworven in eerste bachelor!

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject. Een GIT heeft zowel voor- als nadelen. Bij het samenstellen van een GIT dien je verplicht rekening te houden met de bindende regels. Daarnaast hou je best rekening met de tips en adviezen die zijn opgesteld door de faculteit.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Indien je minstens 30 SP verworven hebt in eerste bachelor, moet je volgende regels verplicht volgen:

  1. Neem alle nog af te leggen vakken van eerste bachelor op in je curriculum.
  2. Bij het opnemen van vakken uit een hoger modeltrajectjaar moet je voldoen aan strikte volgtijdelijkheid.
  3. Bij het opnemen van vakken in je curriculum moet je voldoen aan gelijktijdigheid.
  4. Je mag geen vakken uit de master opnemen in je curriculum.
  5. Je kan niet meer SP opnemen dan dat je persoonlijk leerkrediet

Is een afwijking op de bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed, wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties.

Tips en advies voor het samenstellen van je curriculum

Het is jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen, maar waar moet je nu precies rekening mee houden? Het lessenrooster? Geadviseerde volgtijdelijkheid? Bindende voorwaarden...

De hoeveelheid zaken waar je best rekening mee houdt kunnen overweldigend zijn. Om je te helpen heeft de faculteit deze zaken reeds verzameld en hebben we enkele gouden tips geformuleerd, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Hoeveel studiepunten neem ik op in tweede bachelor?

De omvang van een GIT (= aantal SP dat je per academiejaar opneemt) wordt mede bepaald door de bindende regels. Daarnaast moet je er zelf voor zorgen dat jouw traject haalbaar is. Om de omvang van je GIT te bepalen, heeft de faculteit daarom enkele adviezen uitgewerkt die als richtlijn kunnen dienen. Afhankelijk van je studievoortgang zal het mogelijk zijn om af te studeren binnen de voorziene tijd.

Registratie van je curriculum

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 1 oktober 2021. Bekijk zeker de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan inbrengen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

OPGELET! Heb je vrijstellingen aangevraagd en nog geen antwoord ontvangen op je vrijstellingsaanvraag voor vrijdag 1 oktober 2021? Dien dan toch je curriculumvoorstel in via OASIS en vermeld bij het voorleggen van je curriculum dat je vrijstellingsaanvraag in behandeling is, zodat de curriculumcommissie hier rekening kan mee houden.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Algemene infosessie GIT

Algemene vragen over een GIT? Bekijk dan zeker de infosessie (info volgt later)! De infosessie heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden.

Heb je na het doornemen van deze infosessie nog vragen? Neem dan deel aan de vraag-en-antwoordsessies (info volgt later).

 

GIT-workshop

Heb je uitgebreide persoonlijke vragen over jouw traject? Schrijf je dan in voor de GIT-workshops van jouw opleiding.

De opleiding Tandheelkunde organiseert geen GIT-workshops. Voor studenten van deze opleiding is een andere vorm van begeleiding voorzien.

 

Telefonische consultaties

In de aanloop naar het nieuwe academiejaar kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen (info volgt later) telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.