Een geïndividualiseerd traject in een bachelor, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en/of master.

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor bachelorstudenten die geslaagd zijn voor eerste bachelor, masterstudenten en studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.

Een geïndividualiseerd traject (GIT), een traject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject, heeft zowel voor- als nadelen. Bij het samenstellen van een GIT dien je verplicht rekening te houden met de bindende regels. Daarnaast hou je best rekening met de tips en adviezen die zijn opgesteld door de faculteit.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Onderstaande regels zijn van toepassing voor bachelorstudenten die geslaagd zijn voor eerste bachelor, masterstudenten en studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma.

  1. Neem alle nog af te leggen vakken uit je laagste modeltrajectjaar op in je curriculum, indien je twee modeltrajectjaren wil combineren.
  2. Controleer of je voldoet aan de geldende regels omtrent strikte volgtijdelijkheid bij het opnemen van vakken uit een hoger modeltrajectjaar.
  3. Controleer of je voldoet aan de geldende regels omtrent gelijktijdigheid.
  4. Je kan niet meer studiepunten (SP) opnemen in je curriculum dan dat je persoonlijk leerkrediet

Afwijking op bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties (o.a. in geval je curriculum minder dan 60 SP omvat).

Tips en adviezen voor het samenstellen van je curriculum

Hoe je GIT er precies uitziet wordt onder meer bepaald door de bindende regels. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen. Maar waar moet je nu precies rekening mee houden? Het lessenrooster? Geadviseerde volgtijdelijkheid? Bindende voorwaarden...

De hoeveelheid zaken waar je best rekening mee houdt, kunnen overweldigend zijn. Om je te helpen heeft de faculteit deze zaken reeds verzameld en hebben we enkele gouden tips geformuleerd, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Registratie van je curriculum

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 1 oktober 2021. Bekijk zeker de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan inbrengen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

OPGELET! Heb je vrijstellingen aangevraagd en nog geen antwoord ontvangen op je vrijstellingsaanvraag voor vrijdag 1 oktober 2021? Dien dan toch je curriculumvoorstel in via OASIS en vermeld bij het voorleggen van je curriculum dat je vrijstellingsaanvraag in behandeling is, zodat de curriculumcommissie hier rekening kan mee houden.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Algemene infosessie GIT

Algemene vragen over een GIT? Bekijk dan zeker de infosessie (info volgt later)! De infosessie heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden.

Heb je na het doornemen van deze infosessie nog vragen? Neem dan deel aan de vraag-en-antwoordsessies (info volgt later).

 

GIT-workshop

Heb je uitgebreide persoonlijke vragen over jouw traject? Schrijf je dan in voor de GIT-workshops van jouw opleiding.

De opleiding Tandheelkunde organiseert geen GIT-workshops. Voor studenten van deze opleiding is een andere vorm van begeleiding voorzien.

 

Telefonische consultaties

In de aanloop naar het nieuwe academiejaar kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen (info volgt later) telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.