Een geïndividualiseerd traject door vrijstellingen

Start je een nieuwe opleiding (*) aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en heb je vrijstellingen ontvangen/aangevraagd voor één of meerdere vakken, dan kom je in aanmerking voor een geïndividualiseerd traject (GIT), een traject dat afwijkt van het modeltraject. Het is daarnaast belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de inhoud en de opbouw van het programma van jouw opleiding. Je kan dit raadplegen in de studiekiezer onder het tabblad programma.

 (*) BA/MA Biomedische Wetenschappen, BA/MA Geneeskunde, BA/MA Logopedische en Audiologische Wetenschappen, BA L.O. en Bewegingswetenschappen, MA Bewegings- en Sportwetenschappen, BA/MA Tandheelkunde, BA/MA Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, SCHA/VBP/MA Management en Beleid van de Gezondheidszorg, SCHA/VBP/MA Gezondheidsbevordering, SCHA/MA Verpleegkunde en Vroedkunde, MA Ergotherapeutische Wetenschap

Inschrijven voor je nieuwe opleiding

De inschrijvingsprocedure is afhankelijk van je studieverleden aan de UGent.

Nog geen vrijstellingen aangevraagd?

Je hebt er alle belang bij om je aanvraag tot vrijstellingen zo spoedig mogelijk in te dienen. Hou er rekening mee dat de behandeling van een vrijstellingsaanvraag meer dan drie weken kan duren.

Je kan een vrijstellingsaanvraag indienen, als je op basis van de studiefiches merkt dat de inhoud van een vak in je nieuwe opleiding vrij goed overeenstemt (zowel qua inhoud, niveau, studiepunten,…) met de inhoud van een vak waarvoor je een credit behaalde in je vorige opleiding. De studiefiches kan je in de studiekiezer terugvinden onder het tabblad programma door op het vak te klikken en vervolgens de studiefiche te openen.

Een geïndividualiseerd traject samenstellen

De regels, tips en adviezen die voor jou van toepassing zijn voor het samenstellen van een GIT, zijn afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je vrijstellingen hebt ontvangen.  

Om te weten welke regels, tips en adviezen voor jou gelden, klik je op de situatie die voor jou van toepassing is.

 

  • Je wil een bachelor en/of master starten en hebt vrijstellingen ontvangen

a. Je moet nog vakken afleggen in eerste bachelor, omdat je niet voor alle vakken van eerste bachelor bent vrijgesteld.   

1. Je wil een kleiner studiepakket opnemen in eerste bachelor.

Voorbeeld: studies combineren met topsport
Voorbeeld: studies combineren met werk

2. Je hebt voor minder dan 30 studiepunten vrijstellingen ontvangen in eerste bachelor.

3. Je hebt voor minstens 30 studiepunten vrijstellingen ontvangen in eerste bachelor.

b. Je bent vrijgesteld voor alle vakken van eerste bachelor en wil een GIT samenstellen in de hogere modeltrajectjaren.

1. Je wil een kleiner studiepakket opnemen in hetzelfde modeltrajectjaar.

Voorbeeld: derde bachelor spreiden over twee jaar.
Voorbeeld: eerste master spreiden over twee jaar.

2. Je wil verschillende modeltrajectjaren in je bachelor en/of master combineren.

Voorbeeld: combinatie van tweede bachelor met derde bachelor.
Voorbeeld: combinatie van derde bachelor met eerste master.

 

  • Je wil een schakel- of voorbereidingsprogramma starten en hebt vrijstellingen ontvangen.

a. Je wil een kleiner studiepakket opnemen binnen een schakel-, voorbereidings- of masterprogramma.

b. Je wil een schakel- of voorbereidingsprogramma combineren met een master.