Alumni Geneeskunde Universiteit Gent

Logo boekje Oud-studenten

Avondcolloquia voor de practicus

17 oktober 2018: Instellingen waarmede artsen hun loopbaan lang rekening mee zullen moeten houden

Les/avondcolloquium in het kader van de Master-Na-Master opleiding Auditorium C - UZGent - 18.00-20.00

26 september 2018: Het ontstaan, de evolutie en de status praesens van alhier courant geconsulteerde tijdschriften

Moderator: Prof. em. dr. N. Lameire

30 mei 2018: Symposium Geriatrie "De aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen in de dagelijkse praktijk".

Moderators: Prof. dr. N. Van Den Noortgate, Dr. K. Verhofstadt

18 oktober 2017: De Orde is er voor U !

Les/avondcolloquium in het kader van de Master-Na-Master opleiding. Auditorium C - UZGent - 18.00-20.00

19 oktober 2016: Symposium "De arts en het ziekenhuisbeheer"

Avondcolloquium in het kader van de Master-Na-Master opleiding. Auditorium C - UZGent - 18:00-20:00

7 oktober 2015: Vennootschappen voor artsen

Avondcolloquium in het kader van de Master-na-Master opleiding

8 oktober 2014: De wilsverklaring

Avondcolloquium in het kader van de Master-Na-Masteropleiding

Farmacotherapeutisch bijblijven (FTB)

Op deze website vindt u de “Farmacotherapeutische actualiteiten” die gebracht werden tijdens de avondcolloquia “Farmacotherapeutisch Bijblijven” in de voorbije 3 jaar. Het is bondige en directe informatie omtrent wat nieuw is in de farmaco-therapie.
Deze informatie en de andere onderwerpen die tijdens deze navormingscyclus werden behandeld werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde. Abonnées van het Tijdschrift voor Geneeskunde kunnen alle teksten (van 1998 tot 2011) via hun pasword elektronisch inkijken (www.tvg.be)
Op het elektronisch adres ftb@ugent.be kunnen suggesties voor programmering medegedeeld worden en opmerkingen gemaakt worden met betrekking tot de bijgewoonde colloquia.

woensdag 6 februari 2019 (aud. E, ingang 36 – UZ Gent)

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. dr. Thierry Christiaens

- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Dr. Ellen Van Leeuwen, Prof. em. dr. Walter Buylaert

- Controverse rond de nieuwe richtlijnen bij hypertensie, Prof. dr. Tine De Backer

woensdag 12 december 2018 (aud. E, ingang 36 – UZ Gent)

Moderators: Dr. E. Van Leeuwen, Apr. M. Storme

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. dr. T. Christiaens

- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Dr. K. Meesters, Prof. dr. R.Vander Stichele

- Farmacotherapie bij zwangerschap en lactatie: Prof. dr. Thierry Christiaens -  (casusvoorstelling: Dr. Ellen Van Leeuwen, Prof. dr. apr. Leen De Bolle )

 woensdag 12 september 2018 (aud. E, ingang 36 – UZ Gent)

Moderators: Dr. Ellen Van Leeuwen, Apr. Pieter Cardoen

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. dr. Thierry Christiaens

- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. Thierry Christiaens, Prof. dr. Tine De Backer, Dr. Ellen Van Leeuwen

- Als metformine onvoldoende is. Wat is wijsheid in een woelige wereld: Prof. dr. Samya Shadid (probleemstelling: Dr. Jaak Lannoy, Apr. Pieter Cardoen)

woensdag 16 mei 2018 (20.30-22.30 aud. E, ingang 36 – UZ Gent)

Moderator: Dr. Ellen Van Leeuwen, Prof. dr. apr. Annemie Somers

- 20.30 Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. dr. Thierry Christiaens

- 21.00 Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Apr. Anneleen Robberechts, Prof. dr. Thierry Christiaens

- 21.20 Hoeft de apotheker de nierfunctie van de patiënt te kennen ? Prof. dr. apr. Koen Boussery

- 21.55 Langdurig gebruik van antipsychotica bij ouderen bij moeilijk gedrag: stoppen? Dr. Ellen Van Leeuwen, vragensteller: Prof. dr. apr. Annemie Somers

woensdag 21 februari 2018, auditorium E (ingang 32), UZGent, 20u30 - 22u30

Moderators: E. Van Leeuwen, L. De Bolle

- Farmacotherapeutische actualiteit: T. Christiaens

- Wat is er op het gebied van “Evidence Based Medicine” gebeurd?: R. Vander Stichele, E. Van Leeuwen

- Verhoogd urinezuur: wat nu ?: T. De Backer, S. Van Laecke

- Protonpomp inhibitoren (PPI’s), bij wie ? hoeveel en hoelang?: W. Pauwels, vraagsteller: M. Lobeau

woensdag 13 december 2017, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Dr. Jaak Lannoy, Dr. Ellen Van Leeuwen

- 20:30 Farmacotherapeutische actualiteit - T. Christiaens

- 21:00 Algemeen literatuuroverzicht - K. Meesters en M. Petrovic

- 21:30 Pijnbehandeling in de ambulante zorg - L. De Bolle - T. Christiaens

- 21:50 Monoclonale antilichamen in de pneumologie - G. Brusselle

woensdag 13 september 2017, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Dr. Jaak Lannoy, Dr. Ellen Van Leeuwen

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. Dr. Thierry Christiaens

- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Dr. Ellen Van Leeuwen, Prof. Dr. Thierry Christiaens 

- Vermageringsproducten, wat werkt er ?, wat werkt niet ? Dr. Arsène-Hélène Batens, vraagsteller: Apr. Michaël Storme 

- Monoclonale antilichamen: toepassingen in de oncologie: Dr. Vibeke Kruse

woensdag 17 mei 2017, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. em. dr. W. Buylaert, Dr. L. Lannoy

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. Dr. T. Christiaens

- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur:  Prof. em. dr. W. Buylaert, Prof. Dr. P. De Paepe

- Anticholinergica in de urologie bij ouderen: Prof. Dr. K. Everaert

- Monoclonale antilichamen: algemene principes, toepassingen in de gastr­o-enterologie: Prof. Dr. M. De Vos

woensdag 22 februari 2017, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. Dr. R. Vander Stichele, Dr. J. Lannoy

- Farmacotherapeutische actualiteit: Prof. Dr. T. Christiaens
- Wat is er op gebied van “Evidence Based Medicine” gebeurd ?  Prof. Dr. R. Vander Stichele
- Kwaliteitscontrole versus kwaliteitsverbetering, een spanningsveld ? Prof. Dr. M. Petrovic, Dr. J. Lannoy, Dr. M. Wauters

14 december 2016, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. Dr. Tine De Backer

20.30 Farmacotherapeutische actualiteit
- Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
- Overzicht recente literatuur deel 1: Prof. Dr. T. De Backer
- Overzicht recente literatuur deel 2: Prof. Dr. E. Van Leeuwen

21.30 Plaats van de pulmonaire anticholinergica: Dr. T. Malfait
21.45 Inhalatiedevices: Prof. Dr. E. Derom
coördinatie: Prof. Dr. M. Petrovic

 

14 september 2016, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. Dr. T. Christiaens, Dr. J. Lannoy

 • syllabus van de presentaties

20u30:Farmacotherapeutische actualiteit
- Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. T. Christiaens

21u30: elektronische communicatie tussen apotheker en arts. Verwezenlijkingen ? Opportuniteiten?: Prof. dr. apr. L. De Bolle – Dr. P. Muylaert

18 mei 2016, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. Dr. S. Rottey, Dr. J. Lannoy

20u30:Farmacotherapeutische actualiteit
- Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. S. Rottey

21u30: Kan medicatie geheugenstoornissen voorkomen ?: Prof. Dr. M. Petrovic

22u00: Zwangerschapsbraken: Dr. I. Dehaene

17 februari 2016, auditorium E (ingang 32), UZGent

Moderators: Prof. Dr. R. Vander Stichele, Dr. J. Lannoy

20u30: Farmacotherapeutische actualiteit
- Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
- Wat is er in België in 2015 geproduceerd aan “Evidence Based  Medicine” (EBM)-informatie: Prof. Dr. R. Vander Stichele

21:30: Zwangerschap, borstvoeding en chronische medicatie bij
- astma: Dr. T. Malfait
- hypertensie: Prof. Dr. T. De Backer
coördinatie: Prof. Dr. K. Roelens

16 december 2015

20u30: Farmacotherapeutische actualiteit
- Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
- Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. T. Christiaens

21:15: Rol van de huisarts en de apotheker bij het verantwoord gebruik van genees­middelen bij ouderen naar aanleiding van de recente STOPP-START criteria
Dr. J. Sturtewagen, Dr. J. Vandenhoven, Prof. Dr. Apr. A. Somers

16 september 2015

 1. Farmacotherapeutische actualiteit
  Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
  Terugblikken op 10 jaar farmacotherapie, wat waren de belangrijkste evoluties?:¨Prof. Dr. L. Van Bortel
 2. Wat betekent de RIZIV consensusvergadering over nierinsufficiëntie voor de eerste lijn ?: Dr. S. Van Laecke

20 mei 2015

 1. Farmacotherapeutische actualiteit
  Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen - T. Christiaens
  De nieuwe cardiovasculaire medicatie - T. De Backer
 2. Is een ejaculatio precox een ziekte, zo ja, hoe behandelen: K. Everaert
 3. Is dimeticone een nieuw middel tegen luizen : R. Vander Stichele

25 februari 2015

 1. Farmacotherapeutische actualiteit
  Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen - T. Christiaens
  Nieuwe informatie over geneesmiddelen - R. vander Stichele
 2. NSAID: een maagbloeding of een hartinfarct ? G. Van Lancker - probleemstelling: L. Present
 3. Nutteloze geneesmiddelen ? - G. De Loof, T. Christiaens

17 december 2014

17 september 2014

 1. Farmacotherapeutische actualiteit
  Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen (T. Christiaens)
  Nieuwe informatie over geneesmiddelen - deel I : macroliden (P. Depuydt)
  Nieuwe informatie over geneesmiddelen - deel II (P. De Bruyne
 2. Palliatieve behandeling van prostaatcarcinoom (P. Ost)
 3. Medicatie na bariatrische heelkunde (Y. Van Nieuwenhove)
  Medicatie na bariatrische heelkunde: endocrinologische aspecten (G. Roef)

21 mei 2014

19 februari 2014

18 december 2013

18 september 2013

22 mei 2013

20 februari 2013

Emeriti-vieringen

Symposia

elektronische communicatie tussen apotheker en arts. Verwezenlijkingen ? Opportuniteiten?: Prof. dr. apr. L. De Bolle – Dr. P. Muylaert