Contact

Bachelor – schakelprogramma – voorbereidingsprogramma - Master

Biomedische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Gezondheidsvoorlichting en –bevordering
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Tandheelkunde
Verpleeg- en vroedkunde

Master na Master

Arbeidsgeneeskunde
Huisartsgeneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Specialistische geneeskunde
Specialistische tandheelkunde
Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
Ziekenhuishygiëne

Biomedische wetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Christophe Ampe

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Georges Leclercq

Curriculummanager: Sofie Vanrobaeys

Examensecretariaat: Sofie Vanrobaeys

Ergotherapeutische wetenschap

Voorzitter opleidingscommissie: dr. Dominique Van de Velde

Secretaris opleidingscommissie: dr. Daphne Kos

Curriculummanager: Liesbeth Lava

Examensecretariaat: Liesbeth Lava

Geneeskunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Philippe Gevaert

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Katharina D'Herde

Curriculummanager: Sofie De Kimpe,

Examensecretariaat: Lindsey Mestdagh,

Stagesecretariaat: Katrien RotmanIlse Delbar

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Benedicte Deforche

Secretaris opleidingscommissie: dr. Wendy Van Lippevelde

Curriculummanager: Katelijne De Meyere

Examensecretariaat: Katelijne De Meyere

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Matthieu Lenoir

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Leen Haerens

Studenten- en examensecretariaat

Curriculummanager: Vera Verbestel

Logopedische en audiologische wetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Kristiane Van Lierde

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Evelien D'Haeseleer

Studentensecretariaat

Curriculummanager: Liesbeth Lava

Examensecretariaat: Liesbeth Lava

Management en beleid van de gezondheidszorg

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Paul Gemmel

Secretaris opleidingscommissie: dr. Jeroen Trybou

Curriculummanager: Bieke De Vis

Examensecretariaat: Bieke De Vis

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Barbara Cagnie

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Ann Cools

Studentensecretariaat

Curriculummanager: N.N.

Examensecretariaat: N.N.

Stagesecretariaat: stage.revaki@ugent.be

Internationalisering: Liselot Sleebus

Website: http://www.ugent.be/ge/revaki/nl

Tandheelkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Jan Cosyn

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Luc Marks

Curriculummanager: Isi Mertens

Examensecretariaat: Nadja Beeckman

Verpleeg- en vroedkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Curriculummanager: Katrien Denys

Examensecretariaat: Katrien Denys

Website: http://www.ucvvgent.be

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Lutgart Braeckman

Coördinatiesecretariaat (Universiteit Gent): Kristien Debrock

Huisartsgeneeskunde (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. An De Sutter

Coördinatorsecretariaat Universiteit Gent: Claudine Lodomez

Website vakgroep: http://www.ugent.be/ge/primarycare

Interuniversitaire website: http://www.icho-info.be

Jeugdgezondheidszorg (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. N.N.

Medewerker onderwijs UGent: Leen Poupeye

Coördinatorsecretariaat (KULeuven): karel.hoppenbrouwers@med.kuleuven.be

Specialistische geneeskunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Martine De Vos

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Myriam Van Winckel

Curriculummanager: Marijke Dhondt - MSG.ge@UGent.be

Website: http://www.msg.ugent.be

Specialistische tandheelkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Jan Cosyn

Curriculummanager: Isi Mertens

Examensecretariaat: Gisele Casneuf

Opleidingsverantwoordelijke endodontologie: roeland.demoor@ugent.be

Opleidingsverantwoordelijke kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde: luc.martens@ugent.be

Opleidingsverantwoordelijke orthodontie : guy.depauw@ugent.be

Opleidingsverantwoordelijke parodontologie : hugo.debruyn@ugent.be

Opleidingsverantwoordelijke reconstructieve tandheelkunde : stefan.vandeweghe@ugent.be

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Lutgart Braeckman

Medewerker onderwijs UGent: Kristien Debrock

Coördinatiesecretariaat (KULeuven): Lies Van Meerbeek

Ziekenhuishygiëne (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Isabel Leroux-Roels

Coördinatiesecretariaat (KULeuven): Yasmin Libens