Masterproeven

Begeleiding

Het onderwijsinnovatieproject “Optimaliseren van begeleiding en beoordeling masterproeven” omvat praktische tips en begeleidingsstrategieën om u een houvast te geven in uw onderwijsrol.

Confidentialiteit onderzoeksgegevens uit masterproeven

Ethisch Comité

Beoordeling

Opleidingspecifieke info