Ombudspersonen AJ 2017-2018

Bachelor - Schakelprogramma - Voorbereidingsprogramma – Master

Biomedische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Gezondheidsvoorlichting en –bevordering
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Tandheelkunde
Verpleeg- en vroedkunde

Master na Master

Arbeidsgeneeskunde
Huisartsgeneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Specialistische geneeskunde
Specialistische tandheelkunde

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
Ziekenhuishygiëne

Andere

Doctoraat
Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd
Institutionele ombudspersoon

Biomedische wetenschappen

Ergotherapeutische Wetenschap

Geneeskunde

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen

Management en beleid van de gezondheidszorg

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Tandheelkunde

Verpleeg- en vroedkunde

Arbeidsgeneeskunde

  • Masterjaren arbeidsgeneeskunde en PEV arbeidsgeneeskunde: prof. dr. Guido Van Hal (UAntwerpen) - plaatsvervanger: prof. dr. Jan Verloy (UAntwerpen)

Huisartsgeneeskunde

  • Masterjaren: prof. dr. Jo Goedhuys (KU Leuven) – plaatsvervanger prof. dr. Lieve Van den Block (VUB)

Jeugdgezondheidszorg

  • Prof. dr. Mathieu Roelants

Specialistische geneeskunde

Specialistische tandheelkunde

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

  • Masterjaren: prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen)

Ziekhuishygiëne

Doctoraat

Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd