Ombudspersonen AJ 2019-2020 - Ombudspersons

Bachelor - Schakelprogramma - Voorbereidingsprogramma – Master / Bachelor - Preparatory Courses - Subsequent Master Programmes - Master

Biomedische wetenschappen / Biomedical Sciences
Ergotherapeutische wetenschap / Occupational Therapy
Geneeskunde / Medicine
Gezondheidsbevordering / Health Promotion
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen / Movement and Sport Sciences
Logopedische en audiologische wetenschappen / Speech Language and Hearing Sciences
Management en beleid van de gezondheidszorg / Health Care Management and Policy Physiotherapy
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie / Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
Tandheelkunde / Dentistry
Verpleeg- en vroedkunde / Nursing and Midwifery

Master na Master / Subsequent Master Programmes

Arbeidsgeneeskunde / Occupational Medicine
Huisartsgeneeskunde / Family Medicine
Jeugdgezondheidszorg / Youth Health Care
Specialistische geneeskunde / Specialised Medicine
Specialistische tandheelkunde / Specialised Medicine

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise / Insurance Medicine and Medico-Legal Expertise
Ziekenhuishygiëne / Hospital Hygiene and Infection
Global Health

Andere / Other

Doctoraat / PhD
Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd/ Other Programmes, not mentionned in the above list
Institutionele ombudspersoon / Institutional Ombudsperson

Biomedische wetenschappen / Biomedical Sciences

Ergotherapeutische Wetenschap / Occupational Therapy

Geneeskunde / Medicine

Gezondheidsbevordering / Health Promotion

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen / Movement and Sport Sciences

Logopedische en audiologische wetenschappen / Speech Language and Hearing Sciences

Management en beleid van de gezondheidszorg / Health Care Management and Policy

  • Schakeljaar, voorbereidingsprogramma en Master Mangement en Beleid van Gezondheidszorg: prof. dr. Koen Van Herck - plaatsvervanger: prof. dr. John Van Borsel

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie / Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

Tandheelkunde / Dentistry

Verpleeg- en vroedkunde / Nursing and Midwifery

Arbeidsgeneeskunde / Occupational Medicine

Huisartsgeneeskunde / Family Medicine

  • Prof. dr. Jo Goedhuys (KU Leuven) – plaatsvervanger prof. dr. Lieve Van den Block (VUB)

Jeugdgezondheidszorg / Youth Health Care

Specialistische geneeskunde / Specialised Medicine

Specialistische tandheelkunde / Specialised Dentistry

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise / Insurance Medicine and Medico-Legal Expertise

Ziekenhuishygiëne / Hospital Hygiene and Infecction

Global Health

Prof. dr.: Els Clays - plaatsvervanger: dr. Katharina Perchudoff

Doctoraatsstudenten fac GE / PhD

Opleidingen die in bovenstaande lijst niet nominatief zijn opgesomd / Other Programmes, not mentionned in the above list