Stages binnen de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen

Stageoverzicht

 

Stages Logo Audio

Kijkstage

De kijkstage in eerste bachelor bestaat uit een halve dag observatiestage bij een logopedist en een halve dag observatiestage bij een audioloog. Het is de ideale gelegenheid om kennis te maken met het logopedische en audiologisch werkveld om zo je keuze vanaf tweede bachelor voor de afstudeerrichting logopedie of audiologie beter te kunnen onderbouwen. De kijkstage wordt beoordeeld op basis van een werkstuk en een beoordelingsformulier.

Stage: reflectief leren over praktijkervaringen

Aan de hand van het theorievak ‘stage: reflectief leren over praktijkervaringen’, dat vanaf academiejaar 2015-2016 van start zal gaan, zal je dieper ingaan op het leren reflecteren van je eigen praktijkvoering.  Op basis van het analyseren van het eigen handelen kan dan het werkplekleren aangepast worden.

Observatie-participatiestage

De observatie-participatiestage (één periode van drie weken) bestaat uit een observatiedeel en een participatiedeel aan de logopedische of audiologische dienstverlening met bijhorende administratie en verslaggeving.  Ook het schrijven van een wetenschappelijke synthese van een A1 publicatie gerelateerd aan de stage is een vereiste. Alles wordt bijgehouden in een stageportfolio.

Handelingsstages

In de handelingsstages (3 periodes van 4 weken) staat het zelfstandig handelen met bijhorende administratie en verslaggeving centraal.  Je kan stage lopen in diverse centra :
- voor logopedie: zelfstandige praktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen, bijzonder onderwijs, MPI’s en rusthuizen.
- voor audiologie: ziekenhuizen en hoorcentra.

Tot slot dien je zowel in de derde bachelor als in de master twee specifieke studiedagen bij te wonen. Zo verbreed je je vakinhoudelijke kennis, ontwikkel je de attitude ‘levenslang leren’ en ervaar je het beroepenveld op een andere wijze dan tijdens de klassieke stages.

Voorwaarden stages - derde bachelor/master

De stages tijdens de derde bachelor en de Master dienen uit minimum 600 uur te bestaan (wettelijk bepaald). Vooraleer je je stages kan aanvangen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden :

  • Je dient geslaagd te zijn voor de kijkstage in 1ste bachelor.
  • Je dient een stageseminarie bij te wonen als voorbereiding op de observatie-participactiestage van derde bachelor.
  • Je dient de EHBO cursus tijdens derde bachelor gevolgd te hebben.
  • Je dient een geneeskundig onderzoek te ondergaan bij de arbeidsgeneeskundige dienst van de UGent.
  • Je dient te voldoen aan de GIT-regels inzake volgtijdelijkheid.

Contact

Stagecoördinator logopedie

Sophia De Ley

Stagecoördinator audiologie

Leen Maes

Eindverantwoordelijke stage

Kristiane Van Lierde