Stages binnen de 6-jarige opleiding geneeskunde

Model geldig tot en met AJ 2017-2018

 

Stages geneeskunde

 

Ouderenzorgstage

Aan de start van het tweede semester van het eerste bachelorjaar volgen 1 week ouderenzorgstage in een woonzorgcentrum.  Je wordt tijdens deze stage begeleid door een stagementor van het  woonzorgcentrum. De stage wordt opgebouwd rond een aantal observatieopdrachten. Het is de ideale gelegenheid om inzicht te krijgen in de beleving van de zorgafhankelijke oudere en/of zijn familie. Bovendien word je je bewust van je eigen mogelijkheden en leerdoelen in de omgang met patiënten en hulpverleners, en in je eigen psychische en emotionele belevingen bij contact met ziekte en handicap.

Huisartsenstage 1

In het tweede bachelorjaar krijg je reeds de kans om kennis te maken met de huisartsgeneeskunde. Gedurende één dag ervaar je een eerste contact met patiënten in de consultatieruimte en op huisbezoek.  Zo krijg je zicht op hoe klachten in de eerstelijnsgezondheidszorg geuit worden en hoe de huisarts een breed scala aan hulpvragen aanpakt. Ook het hulpverleningsnetwerk waarbinnen de huisarts opereert en de bredere context van gezin en samenleving in relatie tot gezondheidsproblemen wordt verduidelijkt.

Groepsstage NKO/dermato

In het kader van de lessenreeks neus, keel, oor, hals, huid en ogen worden stages georganiseerd waarbij je in kleine groepjes de gelegenheid krijgt samen met een NKO-arts of dermatoloog een drietal patiënten te zien. Naast het afnemen van een anamnese wordt het klinisch onderzoek verricht en eventueel bijkomende onderzoeken (gehoortesten, allergietesten, endoscopie ..) uitgevoerd.

Huisartsenstage 2

Deze stage bestaat uit vijf dagen stage bij een huisarts of een huisartsenpraktijk en één dag terug rapportering na afloop van de stage. Je krijgt tijdens deze stage een aantal duidelijke opdrachten mee over specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld de chronische patiënt, een acute aandoening, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, enz.

Observatiestages

Bij de observatiestages loop je mee met een arts. De begeleidende arts fungeert als rolmodel  en draagt op die manier bij tot jouw persoonlijke professionele ontwikkeling. Deze stages gaan voornamelijk door in het Universitair Ziekenhuis Gent.
Tijdens de eerste master loopt elke student telkens drie halve dagen observatiestage in drie verschillende disciplines. Tijdens deze stage ligt de nadruk op het afnemen van een anamnese en het oefenen van het klinisch onderzoek. Bijkomend loopt elke student ook 3 halve dagen observatiestage heelkunde of anesthesie, waarbij de nadruk ligt op kennismaking met het operatiekwartier.

Huisartsenstage 3

Tijdens het tweede semester van eerste master en het eerste semester van tweede master zal je op de Huisartsenwachtpost in Gent stage lopen.

Klinische stages

In het tweede semester van de tweede master wordt gestart met 40 weken basisstages waarbij kennismaking mogelijk is met diverse disciplines, voornamelijk in algemene ziekenhuizen. Tijdens deze stages kom je continu in contact met het reële werkveld van de arts, en maak je de overgang  naar het zelfstandig functioneren en leren tijdens de vervolgopleiding en tijdens je verdere loopbaan.  Elke stageperiode wordt afgesloten met een terugkomdag (reflectiemoment) op de campus waarbij in kleine groepen gereflecteerd wordt over een aantal klinische casussen of waar bepaalde thema’s extra toegelicht worden tijdens plenaire sessies. Het basistraject wordt afgesloten met het Geïntegreerd Klinisch Eindexamen in januari van de derde master, waarna gestart wordt met specifieke stages en lessen ter voorbereiding van de vervolgopleiding als huisarts, ziekenhuisarts of binnen de maatschappelijke gezondheidszorg.

Via internationale uitwisselingsprogramma’s kan je ook kennismaken met de gezondheidszorg in andere Europese landen (Erasmus) of in overzeese gebieden.

Eindtermen

 

Contact

Curriculummanagers geneeskunde

Stagesecretariaat klinische stages

Katrien Rotman

Ilse Delbar

Stagesecretariaat Huisartsgeneeskunde

Ilse Van der Stichelen