Uitwisseling Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Mogelijkheden voor een buitenlands studieverblijf

In de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen is een buitenlandse studie-ervaring mogelijk in de Master.

De opleiding maakt een onderscheid tussen korte en een lange studieverblijven.

 

Korte studieverblijven

Lange studieverblijven

Periode waarin het studieverblijf kan plaatsvinden

1e en/of 2e Master

(1e en/of 2e semester) 

2e Master

(1e of 2e semester)

Duur van het studieverblijf

Minstens 1 dag - maximum 2 maanden. Verschillende verblijven overheen de Master mogelijk.

Minstens 2 of 3 maanden, afhankelijk van de inhoud van het studieverblijf

Deel van de opleiding waarvoor het studieverblijf kan plaatsvinden

In het kader van een vak, (onderzoeks)stage en/of masterproef.

In het kader van vak(ken), (onderzoeks)stage of masterproef.

Mogelijke bestemmingen voor het studieverblijf 

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de (onderzoeks)stage en/of masterproef.

Zie overzichtsdocument met lange studieverblijven. 

Financiering van het studieverblijf

Eigen middelen, mogelijks kleine financiële bijdrage van de opleiding. Variabel op jaarbasis.

In Europa: Beurs in het kader van het Erasmus+ programma

Buiten Europa: afhankelijk van dossier

De eerste stap naar een buitenlands studieverblijf

Korte studieverblijven vinden veelal plaats op initiatief van de verantwoordelijke lesgever of promotor. Dit sluit niet uit dat je zelf kan navragen wat de mogelijkheden voor een kort buitenlands studieverblijf zijn. In dit geval neem je contact op met onderstaande verantwoordelijken:

Opleidingsgedeelte

Te contacteren 

Onderzoek in het kader van de masterproef

Promotor van de masterproef

Onderzoek in het kader van de minor onderzoek

Promotor van de minor onderzoek

Stage

Verantwoordelijke lesgever van het betrokken stagevak 

Vak(ken)

Verantwoordelijke lesgever van het betrokken vak 

 

Indien je interesse hebt voor een lang studieverblijf, neem je eerst het overzichtsdocument met de mogelijkheden grondig door. Specifieke en aanvullende informatie over de mogelijkheden kan geraadpleegd worden via website van de betrokken gastinstelling en via de infosite op Minerva (documenten-rubriek > map “Master” > “Internationalisering”). In geval van verdere vragen over de mogelijkheden, kan je contact opnemen met LOenBW@UGent.be.

Voorwaarden voor een buitenlands studieverblijf

Een buitenlands studieverblijf moet combineerbaar zijn met het curriculum dat werd samengesteld in het academiejaar waarin het studieverblijf plaatsvindt. Dit is in het bijzonder van toepassing voor studieverblijven die in het eerste semester plaatsvinden.

We hebben graag dat studenten na hun terugkomst peter of meter worden van inkomende studenten en ondersteuning bieden aan uitgaande studenten. Daarnaast wordt ook verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het promoten van een buitenlandse studie-ervaring bij collega-studenten (vb. getuigenis over buitenlands studieverblijf op infomoment). 

Aanvraag- en selectieprocedure: stappenplan

1.        Voer jouw uitwisselingsaanvraag in via de Oasis-website

Je dient in eerste instantie een uitwisselingsaanvraag aan te maken via de Oasis website (ga naar academiejaar van je uitwisseling en kies ‘Uitwisseling’ onder ‘Curriculum’). Dit is noodzakelijk voor zowel korte als voor lange studieverblijven. Een uitwisselingsaanvraag kan pas ingevoerd worden na het bepalen van de bestemming.

Raadpleeg onderstaande handleiding voor meer informatie over de registratie van een uitwisselingsaanvraag in Oasis: 

De registratie van de uitwisselingsaanvraag in Oasis is een belangrijke voorwaarde voor:

  • erkenning (buitenlandse credits worden overgenomen in je curriculum)
  • vermelding van buitenlandse ervaring op het Diploma Supplement
  • in aanmerking te komen voor beurzen en financiële ondersteuning

De deadline voor het indienen van de uitwisselingsaanvraag van lange verblijven wordt meegedeeld via Minerva. Deze deadline wordt door de dienst internationalisering van de Universiteit Gent bepaald. Studenten die hun uitwisselingsaanvraag voor een lang studieverblijf dus niet tijdig invoeren, komen niet meer in aanmerking voor een lang buitenlands studieverblijf.

2.       Informeer de opleiding over jouw uitwisselingsaanvraag

Van zodra jouw uitwisselingsaanvraag in Oasis ingevoerd werd, informeer je de opleiding via LOenBW@UGent.be. Het is essentieel om dit te doen aangezien de opleiding hiervan niet automatisch op de hoogte wordt gebracht. De dossiers worden vervolgens geverifieerd op juistheid en volledigheid. Na de deadline voor het indienen van de uitwisselingsaanvraag van lange verblijven, gaat de selectieprocedure van start.

3.       Wacht het resultaat van de selectieprocedure af

Het aantal studenten dat per academiejaar naar een bepaalde bestemming kan gaan, is gelimiteerd (zie overzichtsdocument lange studieverblijven). Dit aantal is gebaseerd op onderlinge akkoorden tussen de Universiteit Gent en de buitenlandse gastinstellingen. Indien er meer studenten dan toegelaten zich kandidaat stellen voor één bestemming, verloopt de selectieprocedure op basis van de motivatiebrief die deel uitmaakt van de uitwisselingsaanvraag in Oasis.

4.      Start de aanvraagprocedure bij de buitenlandse gastinstelling

Van zodra jouw uitwisselingsaanvraag goedgekeurd is, word je hierover als student geïnformeerd. Op dit moment is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor de buitenlandse gastinstelling doorloopt. Bekijk dus zo snel mogelijk de website van de buitenlandse gastinstelling en kijk na welke procedures moeten worden gevolgd. Het is heel belangrijk dat je de deadlines van de gastinstelling respecteert. Het niet respecteren van de deadline van de gastinstelling kan ertoe leiden dat jouw buitenlands studieverblijf alsnog geannuleerd wordt.

Het Learning Agreement (LA) is een belangrijk document dat je zowel nodig hebt voor de aanvraagprocedure van de Universiteit Gent als voor de aanvraagprocedure bij de gastinstelling. Dit vul je zelf volledig in en leg je voor aan de opleiding via LOenBW@UGent.be. Na goedkeuring en ondertekening van het document door de opleiding, laat je het document ook ondertekenen door de verantwoordelijke van de buitenlandse gastinstelling. Zodra het learning agreement is ondertekend door alle partijen laad je het op in Oasis (zie handleiding). Voor korte verblijven is het niet nodig om een learning agreement op te maken.

Praktische tips

Accommodatie en transport

Je dient zelf je verblijfsaccommodatie en het transport van en naar je bestemming in orde te brengen.
Voor de accommodatie kan je hulp krijgen van de Internationale Dienst van de gastinstelling. Hiervoor moet je je vaak registreren via een bepaalde website of dien je een aanvraagformulier in te vullen. Zo niet, dien je alles zelf te regelen. Vraag meer informatie aan de contactpersoon van de Internationale Dienst van jouw bestemming.

Contact

Coördinator internationalisering LO en BW: Prof. Frederik Deconinck

Contactpersoon internationalisering LO en BW: Vera Verbestel