Uitwisseling Management en Beleid in de Gezondheidszorg

De opleiding Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg ent zich op vlak van internationalisering vooral op Internationalisation@home.

Gezien de werk- en privé situatie van de meerderheid van de studenten die deze opleiding volgt het niet toelaat een lange periode in het buitenland te verblijven, wil de opleiding in eerste instantie de globale groep studenten ‘@home’ confronteren met de internationale dimensie van het vakgebied.

De verschillende vormen van I@H die in de opleiding geïmplementeerd worden, zijn:

  • Frequent gebruik van Engelstalig leermateriaal, wetenschappelijke artikels
  • Internationale gastdocenten
  • Interdisciplinary international course in medecine en health sciences (studenten worden in het masterjaar verplicht minimum 2 internationale lezingen te volgen)

Voor de kleine groep studenten die echter wel een buitenlandse ervaring wensen, biedt de opleiding vanaf academiejaar 2016-2017 de mogelijkheid tot studentenmobiliteit. In het kader van deze studentenmobiliteit kiest de opleiding Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg voor het ontwikkelen van een aantal partnerschappen met buitenlandse instellingen waarbij zowel onderwijs, onderzoek als gemeenschappelijke profilering vooropgesteld worden. Op dit moment is er een eerste partnerschap met de opleiding ‘Master of Science in Healthcare Management’ van de Universita Cattolica del Sacro Cuore met een campus te Rome (Italië).

Contact

Curriculummanager MB: Bieke De Vis