Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschap

De infodag van woensdag 24 juni 2020 is geannuleerd. Dat vinden we zelf erg jammer, we hadden je graag ontmoet.

Online infodag

Om tegemoet te komen aan je vragen, organiseert de opleiding Ergotherapeutische wetenschap een online infodag.

Wanneer?

Zaterdag 27 juni, 10u30 tot 12u30.

Wat mag je verwachten?

  • Je krijgt o.a. uitleg over het doel, de inhoud, de meerwaarde van de opleiding en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na afstuderen.
  • Daarnaast geven we je praktische informatie mee over de organisatie van de opleiding, hoe je je kan inschrijven, het statuut ‘werkstudent’, flexibel studeren etc.
  • Je hebt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wie?

  • Tijdens deze sessie zijn professoren en lesgevers aanwezig die opleidingsonderdelen in het schakel- en masterprogramma doceren.
  • Ook enkele studenten uit de opleiding zullen jou uitleg geven over hun ervaringen
  • Tevens zullen onderwijsondersteuners die mede verantwoordelijk zijn voor o.a. de praktische en organisatorische aspecten van de opleiding jouw vragen kunnen beantwoorden.

Deelnemen

Inschrijven kan via onderstaande link. Op 4 september ontvang je een link om online te kunnen deelnemen aan de online infodag.

Zaterdag 5 september om 10u30 (tot 12u00) – inschrijven

Voorstelling van de opleiding

Het uitgangspunt van de opleiding Ergotherapeutische Wetenschap is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. In de opleiding staan kritisch oplossingsgericht denken centraal.

De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een professional die in staat is om:

  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen.
  • leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

De opleiding richt zich op het aanleren van competenties waardoor je in staat bent om enerzijds wetenschappelijke kennis correct te interpreteren, te valideren en te vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk en anderzijds om zelf een actieve rol op te nemen in het verzamelen, verwerken en evalueren van onderzoeksgegevens. Op vlak van management streeft de opleiding naar een competentieopbouw en inzichten met betrekking tot management, leiding geven en motiveren. De opleiding is zowel verdiepend als verbredend. Het verdiepend karakter komt aan bod in kennis en kennisvorming in het ergotherapeutisch domein en reflectie over ergotherapeutisch handelen. Het verbredende karakter verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt en de noodzaak om aan de sterk veranderende maatschappij te kunnen tegemoetkomen.

Via onderstaande filmpjes krijg je tevens een beeld van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de Ergotherapeutische wetenschap.

Studenten en afgestudeerden aan het woord

Enkele studenten en afgestudeerden (alumni) vertellen jou graag waarom zij kozen voor de opleiding, wat hun verwachtingen waren, hoe zij de studies ervaren, wat hun grootste uitdagingen waren, wat hun jobmogelijkheden zijn, ...

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Dominique Van de Velde

Dominique.Vandevelde@UGent.be

Gerelateerde inhoud