Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschap

Heb je interesse in de Master Ergotherapeutische Wetenschap aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

Het uitgangspunt van de opleiding Ergotherapeutische Wetenschap is de eigen finaliteit van het beroep: ‘occupatie’ of het menselijk contextueel handelen. De opleiding biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de ergotherapie. In de opleiding staan kritisch oplossingsgericht denken centraal.

De missie van de opleiding is om jou op te leiden tot een professional die in staat is om:

  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten binnen de context van occupational science, ergotherapie en beroepsgerelateerde onderwerpen.
  • leiderschap op te nemen vanuit de principes van management en kwaliteitszorg en adviezen te formuleren op beleidsniveau vanuit een inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • een innoverende rol te spelen in een nationaal en internationaal perspectief door onderzoeksresultaten op een adequate wijze te implementeren in het werkdomein van de ergotherapeut.

De opleiding richt zich op het aanleren van competenties waardoor je in staat bent om enerzijds wetenschappelijke kennis correct te interpreteren, te valideren en te vertalen naar de dagelijkse beroepspraktijk en anderzijds om zelf een actieve rol op te nemen in het verzamelen, verwerken en evalueren van onderzoeksgegevens. Op vlak van management streeft de opleiding naar een competentieopbouw en inzichten met betrekking tot management, leiding geven en motiveren. De opleiding is zowel verdiepend als verbredend. Het verdiepend karakter komt aan bod in kennis en kennisvorming in het ergotherapeutisch domein en reflectie over ergotherapeutisch handelen. Het verbredende karakter verwijst naar de brede maatschappelijke context waarbinnen ergotherapie zich afspeelt en de noodzaak om aan de sterk veranderende maatschappij te kunnen tegemoetkomen.

Via onderstaande filmpjes krijg je tevens een beeld van de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de Ergotherapeutische wetenschap.

Studenten en afgestudeerden aan het woord

Enkele studenten en afgestudeerden (alumni) vertellen jou graag waarom zij kozen voor de opleiding, wat hun verwachtingen waren, hoe zij de studies ervaren, wat hun grootste uitdagingen waren, wat hun jobmogelijkheden zijn, ...

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Dominique Van de Velde

Dominique.Vandevelde@UGent.be

Gerelateerde inhoud