Master of Science in de Gezondheidsbevordering

Heb je interesse in de Master Gezondheidsbevordering aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

Er is een groeiende nood aan deskundigen op het vlak van gezondheidsbevordering. De primaire preventie van een aantal chronische aandoeningen (hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas …) wordt steeds belangrijker. Patiënten hebben voorlichting en begeleiding nodig (patiënteneducatie) bij het aanpassen van hun leefstijl in het kader van een vaak levenslange ambulante behandeling. Het effect van de omgeving op onze gezondheid en de druk die uitgaat van omgevingsfactoren op het gezondheidsgedrag van de populatie zijn niet te onderschatten. Zo is er een toenemende aandacht voor het organiseren van rookvrije omgevingen, het voeren van een gezondheidsbeleid in scholen en bedrijven…

Een systematische en planmatige aanpak voor de gezondheidsprogramma’s is dan ook uitermate belangrijk. De opleiding zorgt voor een goede kennis van theorieën die dergelijke programma’s kunnen onderbouwen en van methoden om die programma’s op hun waarde en effect te evalueren. Gezondheidsbevordering is sterk multidisciplinair: het is een combinatie van gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, medische en paramedische wetenschappen, communicatiewetenschappen e.a.

Voorstelling van de opleiding

Combinatie werken en studeren

De opleiding is niet gericht op werkstudenten, zoals dit wel het geval is in o.a. de master in de verpleegkunde en vroedkunde of master Management en beleid van de gezondheidszorg. (o.a. in deze opleidingen zijn de lesroosters aangepast op de noden van werkstudenten, dit is niet het geval voor deze opleiding).

Indien je toch beslist om de opleiding te combineren met werk, dan raadt de opleiding je aan om je studies te spreiden. De vraag hierbij is: hoeveel tijd kan en wil je besteden aan je studie?

Bij het samenstellen van je programma kan je kiezen voor één van de volgende trajecten: voltijds modeltraject, deeltijds modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Vereiste voorkennis

Voor sommige studenten (bv. studenten die heel weinig wiskunde in het secundair onderwijs hadden, of studenten voor wie de rekenvaardigheden wat bestoft geraakt zijn), is de online cursus ‘maths for stats’ een goed hulpmiddel om een aantal elementaire basisvaardigheden wiskunde op te frissen. Immers, om (toegepaste) statistiek te begrijpen, heb je bepaalde rekenvaardigheden nodig, die eigenlijk echt wel goed ‘in de vingers’ moeten zitten. Deze cursus behandelt de wiskundige rekenvaardigheden die noodzakelijk zijn om het inleidend vak ‘Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie’ te volgen. Daarom is het aangewezen dat je als (toekomstige) student de aangeboden basiskennis nog eens doorneemt.

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent. Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Voor inhoudelijke vragen:

Katelijne De  Meyere (curriculummanager opleiding master in de gezondheidsbevordering)

katelijne.demeyere@UGent.be

Voor vragen omtrent spreiden van de studies:

Evelien Van Waes (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
traject.ge@ugent.be

Gerelateerde inhoud