Bachelor in de Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen

Heb je interesse in de bachelor Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

Het onderwijs erkent lichamelijke opvoeding als een volwaardig onderdeel in de vorming van jongeren. De sportbeoefening, zowel de competitieve als de recreatieve, maakt integraal deel uit van de vrijetijdsbesteding. Daarnaast is beweging ook een vast onderdeel geworden in het behoud van de gezondheid en de fitheid van kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en personen met een beperking. Voor al die taken zijn deskundigen nodig: leerkrachten, sporttechnische begeleiders, bewegingsbegeleiders en sportmanagers. De verruiming van het beroepenveld heeft ertoe geleid dat de term ‘Lichamelijke opvoeding’ plaats heeft geruimd voor de meer omvattende benaming ‘Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen’. De term bewegingswetenschappen verwijst naar de kern van de opleiding: een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert.

Tijdens de ‘normale’ infodag van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen krijg je eerst wat algemene informatie van opleidingsvoorzitter, Prof. Matthieu Lenoir. Ook nu krijg je deze kans, maar online. We raden je aan om deze presentatie op eigen tempo door te nemen, neem je tijd…en je zal heel wat meer te weten komen over de opleiding.

 

Via onderstaande prezi word je ondergedompeld in de opleiding LO en Bewegingswetenschappen: je krijgt een digitale rondleiding in het onderzoekslabo ‘Jacques Rogge’, je kan luisteren naar getuigenissen van studenten en afgestudeerden, je maakt kennis met een greep uit het sportaanbod, onderzoeksdisciplines, stages etc

 

infodag-lo

 Vereiste voorkennis

Als je kiest voor een universitaire opleiding in de LO en bewegingswetenschappen, kies je in de eerste plaats voor bewegen en sport, en zo hoort het ook. Interesse voor een brede waaier aan sporten is nodig. Maar je moet ook over de nodige ervaring en lichame­lijke kwaliteiten beschikken. De verwachtingen zijn immers hoog, zowel voor de individuele als inter­actieve en artistieke bewegingsactiviteiten. Toch is de universiteit geen sportschool. De weten­schappelijke invalshoek vergt heel wat intellectuele capaciteiten. Ben je zeer sportief aangelegd, dan heb je een streepje voor, aangezien er tijd vrijkomt voor het verwerken van de theoretische vakken.

…een zware combinatie

Studies in de LO en Bewegingswetenschappen worden doorgaans onderschat. Je moet beseffen dat, naast de theoretische lessen, de opleiding ook een stevig pakket praktische oefeningen bevat. Daarnaast moet je als student nog tijd vrijhouden om te studeren en om, afhankelijk van je niveau, intensief zelfstandig te trainen. Veel studenten LO en Bewegingswetenschappen beoefenen bovendien nog sport in clubverband. Een dergelijke combinatie valt soms zwaar uit. Als je wil slagen, beschik je dan ook best over een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Ideale vooropleiding?

Welke vooropleiding de beste voorbereiding biedt, valt moeilijk te zeggen. Afhankelijk van het net en het type secundair onderwijs, schommelt het aantal uren sport tussen de twee en de zes. Ook voor vakken als chemie en fysica is de vooropleiding dikwijls sterk verschillend. Wie de richting sportwetenschap­pen gevolgd heeft, zit door de combinatie van sport en wetenschappen natuurlijk goed. Wie in het secun­dair onderwijs daarentegen weinig sport volgde, zal dat compenseren met sport buiten de school. Wie echter in het secundair weinig wetenschappen gevolgd heeft, zal die lacune moeten opvullen door harder te werken en, waar nodig, voor de start of tijdens de opleiding bij te werken, onder meer met behulp van de beschikbare studiebegeleidingsdiensten (zie monitoraat). Een algemene intelligentie en een sterke motivatie blijven de basisingrediënten voor een geslaagde studie.

Twijfel je of je in aanmerking komt?

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent. Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Contact

Heb je vragen? Spreek ons aan:

Lore Timmermans (curriculummanager Opleiding Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen)
loenbw@UGent.be

Evelien Van Waes (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)