Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg

Heb je interesse in de Master Management en Beleid van de gezondheidszorg aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

Het management en het beleid van de gezondheidszorg vraagt om studenten met een masterdiploma die in staat zijn om zorginstellingen op een succesvolle wijze te beheren in een ruimere maatschappelijke, ethische, juridische, wettelijke, economische en bestuurlijke context. Een professioneel management in zorginstellingen veronderstelt dat men oog heeft voor het personeel en de patiënt, maar dat men tegelijkertijd ook de financiële leefbaarheid van de instelling in beschouwing neemt. Maatschappelijke verantwoording en economisch inzicht zijn basisvereisten voor een goed beheer. Een belangrijke doelstelling van de master is het aanleren van een kritisch-wetenschappelijke houding ten aanzien van het management en beleid van zorginstellingen.

 

Presentatie infoavond Management en Beleid 2020

Infosessie MB Paul Gemmel

 

Vereiste voorkennis

Voor sommige studenten (bv. studenten die heel weinig wiskunde in het secundair onderwijs hadden, of studenten voor wie de rekenvaardigheden wat bestoft geraakt zijn), is de online cursus ‘maths for stats’ een goed hulpmiddel om een aantal elementaire basisvaardigheden wiskunde op te frissen. Immers, om (toegepaste) statistiek te begrijpen, heb je bepaalde rekenvaardigheden nodig, die eigenlijk echt wel goed ‘in de vingers’ moeten zitten. Deze cursus behandelt de wiskundige rekenvaardigheden die noodzakelijk zijn om het inleidend vak ‘Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie’ te volgen. Daarom is het aangewezen dat je als (toekomstige) student de aangeboden basiskennis nog eens doorneemt.

Combinatie werken en studeren

De opleiding wordt niet aangeboden in afstandsonderwijs, dit betekent dat er geen specifieke online modules bestaan die je thuis kan volgen. Aanwezigheid in hoorcolleges is niet verplicht, maar aanwezigheid wordt wel ten sterkste aangeraden. Systematische opnames van de lessen gebeurt niet, maar het lessenrooster is zo georganiseerd dat de lessen geclusterd worden waardoor je je studies gemakkelijker kan afstemmen op een eventuele combinatie met werken.

Indien je beslist om de opleiding te combineren met werk, dan is de vraag: hoeveel tijd kan en wil je besteden aan je studie?

Bij het samenstellen van je programma kan je kiezen voor één van de volgende trajecten: voltijds modeltraject, deeltijds modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent. Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Voor inhoudelijke vragen:

Bieke De Vis (curriculummanager opleiding master management en beleid van de gezondheidszorg)

Voor vragen omtrent spreiden van de studies:

Evelien Van Waes (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Gerelateerde inhoud