Master of Science in de verpleegkunde en vroedkunde

Heb je interesse in de Master Verpleegkunde en vroedkunde aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

De Master in de verpleegkunde en de vroedkunde biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de verpleegkunde en in de vroedkunde. In de masteropleiding staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch en probleem­oplossend denken centraal. De opleiding wordt in nauw contact met het werkveld georganiseerd en studenten komen doorheen het traject frequent in contact met de praktijk.

Het doel van de opleiding is jou als student:

  • toekomstgericht voor te bereiden op professionele, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen;
  • een professionele verdieping en verbreding aan te bieden;
  • op te leiden tot professional met een duidelijke visie op de gezondheidszorg en competenties om keuzes en beslissingen te beargumenteren;
  • te stimuleren leiderschap op te nemen in het bredere domein van de verpleegkunde en de vroedkunde;
  • competenties aan te leren om levenslang te leren in en uit de praktijk.

De masteropleiding leidt jou op tot vier rollen:

  • wetenschapper: je neemt een actieve rol op in het verzamelen, kritisch evalueren, synthetiseren en presenteren van wetenschappelijke kennis;
  • professional: je past op een kritische en reflectieve manier inzichten toe in complexe professionele situaties en houdt hierbij rekening met recente wetenschappelijke en internationale evoluties;
  • (klinisch) leider: je geeft leiding aan een groep van professionals en vertrekt hiervoor vanuit een beargumenteerde visie op zorg. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en houdt rekening met zowel het eigen professioneel leerproces als het leerproces van anderen;
  • implementatiedeskundige: je neemt actief de rol op van change agent en ontwikkelt en evalueert kleinschalige implementatietrajecten die de kwaliteit van zorg optimaliseren.

Studeren aan UGent door Prof. D. Beeckman

Missie en doelstellingen van de opleiding door Prof. D. Beeckman

Toelichting opleidingsprogramma door Prof. A. Van Hecke

 

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt door Prof. D. Beeckman

Getuigenissen van alumni

Enkele studenten aan het woord

Enkele studenten vertellen jou graag waarom zij kozen voor de opleiding, wat hun verwachtingen waren, hoe zij de studies ervaren, wat hun grootste uitdagingen waren, …

 

Getuigenis studenten in het schakelprogramma

Getuigenis van schakelstudente Liesbeth

Getuigenis van schakelstudente Heide

 

Getuigenis student in het masterprogramma

Getuigenis van masterstudente Sara

Vereiste voorkennis

Voor sommige studenten (bv. studenten die heel weinig wiskunde in het secundair onderwijs hadden, of studenten voor wie de rekenvaardigheden wat bestoft geraakt zijn), is de online cursus ‘maths for stats’ een goed hulpmiddel om een aantal elementaire basisvaardigheden wiskunde op te frissen. Immers, om (toegepaste) statistiek te begrijpen, heb je bepaalde rekenvaardigheden nodig, die eigenlijk echt wel goed ‘in de vingers’ moeten zitten. Deze cursus behandelt de wiskundige rekenvaardigheden die noodzakelijk zijn om het inleidend vak ‘Statistiek voor de gezondheidszorg: theorie’ te volgen. Daarom is het aangewezen dat je als (toekomstige) student de aangeboden basiskennis nog eens doorneemt.

Combinatie werken en studeren

De opleiding wordt niet aangeboden in afstandsonderwijs, dit betekent dat er geen specifieke online modules bestaan die je thuis kan volgen. Aanwezigheid in hoorcolleges is niet verplicht, maar aanwezigheid wordt wel ten sterkste aangeraden. Systematische opnames van de lessen gebeurt niet, maar de opleiding voorziet voor sommige vakken wel e-learning materiaal, korte filmpjes met uitleg en zelfstudiepakketten met toetsingsvragen. Het lessenrooster is dermate georganiseerd dat de lessen geclusterd worden waardoor je je studies gemakkelijker kan afstemmen op de combinatie werken en studeren.

Indien je beslist om de opleiding te combineren met werk, dan is de vraag: hoeveel tijd kan en wil je besteden aan je studie?

Bij het samenstellen van je programma kan je kiezen voor één van de volgende trajecten: voltijds modeltraject, deeltijds modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Alles over studeren aan de UGent

In de universiteit spreken we over een academiejaar, over studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent. Kom te weten wat dit allemaal betekent:

Contact

Zit je nog met vragen? Spreek ons aan:

Voor inhoudelijke vragen:

Prof. Dimitri Beeckman

Voor vragen omtrent spreiden van de studies:

Evelien Van Waes (trajectbegeleiding faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
traject.ge@ugent.be

Gerelateerde inhoud