Na een academische Bachelor- en/of Masteropleiding

Via rechtstreekse instroom in een Masteropleiding

Een aantal Bachelordiploma's verlenen rechtstreekse toegang tot een Masteropleiding. In de lijst Master-na-Bachelor of de lijst Master-na-Master kan je opzoeken of je rechtstreekse toegang hebt tot de Masteropleiding van je keuze.

Via een voorbereidingsprogramma naar een Masteropleiding

Een voorbereidingsprogramma is een programma dat kan worden opgelegd aan een student die niet in het bezit is van een diploma dat op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de Masteropleiding waarvoor hij/zij zich wenst in te schrijven.

Via een horizontale instroom in een Masteropleiding

Horizontale instroom is het rechtstreeks instromen in een opleiding zonder te beschikken over het diploma dat er blijkens de toelatingsvoorwaarden toegang tot verleent, en dit op grond van het principe van vrijstellingen en studieomvangvermindering toegekend op basis van een reeds behaald diploma van hetzelfde niveau.