Na een professionele Bachelor

Via een schakelprogramma naar een Masteropleiding

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele Bachelor (3-jarige hogeschoolopleiding) en een Master. Een schakelprogramma heeft een studieomvang van ten minste 45 studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de student de algemeen academische én domeinspecifieke competenties bij te brengen om met redelijke kans op slagen de Masteropleiding aan te vatten.

Het programma fungeert als ‘toelatingsproef’ tot één specifieke Masteropleiding en leidt niet tot een Bachelordiploma.

Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn volgende schakelprogramma’s voorzien:

Via een verkort Bachelorprogramma naar een Masteropleiding

Voor studenten die reeds het diploma “professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (met onderwijsvak: lichamelijke opvoeding) hebben behaald of in het bezit zijn van een diploma “professionele bachelor Bewegen en Sport”, wordt een verkort bachelorprogramma voorzien in de opleiding tot master in de L.O. en Bewegingswetenschappen.

Deze studenten schrijven zich in voor de academische bachelor L.O. en Bewegingswetenschappen, maar krijgen standaard een aantal vrijstellingen toegekend. Het nog te volgen bachelorprogramma is afhankelijk van het behaalde diploma en wordt gespreid over 2 academiejaren. Na het behalen van het academische bachelor L.O. en Beweginswetenschappen kunnen deze studenten instromen in de 2-jarige Masteropleiding.

Meer info over het traject: