Overzicht binnen opleiding Geneeskunde

 • 2e bachelor :
  Blok Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen, partim fysiologie cardiovasculair stelsel en ademhaling (26 u)
  Blok Gastro-intestinaal en endocrien stelsel, stofwisseling, partim gastro-intestinale fysiologie (10 u)
  Blok Farmacologie (22,5 u)
  • 3e bachelor :
   Blok Diagnostische en therapeutische methodieken, partim farmacotherapie (15 u, waarvan 9 u met 20 groepen)
   Blok Problemen van digestief stelsel, endocrien stelsel en voeding, partim farmacotherapie (5 u, waarvan 3 u met 20 groepen)
   Blok Problemen van neus, keel, oor, hals, huid en ogen, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)

  => Overzicht studieprogramma Bachelor of Science in de geneeskunde

  • 1e master :
   Blok Problemen van hart, longen en bloedvormende organen , partim farmacotherapie (4 u, waarvan 3 u met 20 groepen)
   Blok Problemen van borst en urogenitaal stelsel , partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 2 groepen))
   Blok Problemen van het bewegingsstelsel, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen))
   Blok Problemen van de oudere, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)
  • 2e master :
   Blok Problemen van geestelijke gezondheid en zenuwstelsel, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)
   Blok Problemen van klinische genetica, verloskunde, pediatrie en adolescentie, partim farmacotherapie (6 u)
   Blok Gezondheid en Maatschappij III, partim farmacotherapie (30 u, waarvan 7 u met 8 groepen )
  • 3e master:
   Masterproef III: Geïntegreerd klinisch probleem oplossen: farmacotherapeutische consultvoering
  • 4e master:
   Afstudeerrichting ziekenhuisarts
   Maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van ziekenhuisgeneeskunde : partim klinische studies bij kinderen en problematiek van fase I studies (1 u)

  => Overzicht studieprogramma Master of Science in de geneeskunde

   • Master specialistische geneeskunde :
    Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek, Partim Good-Clinical-Practice (GCP) en Belgische wetgeving (4 u)

   => Overzicht studieprogramma's ManaMa