De Retinale Relaxerende Factor (RRF).

Een tweede onderzoeksdomein concentreert zich op de zogenaamde retinale relaxerende factor (RRF), een tot nog toe onbekende potente relaxerende factor die wordt vrijgesteld door de retina en die door de onderzoeksgroep voor het eerst werd ontdekt. Deze molecule, die met een biologische bepalingstechniek kan worden aangetoond, beantwoordt niet aan de karakteristieken van de klassieke relaxerende factoren die door de retina worden gevormd. Het doel van dit onderzoek is de relaxerende factor te karakteriseren (betrokken retinaal celtype, farmacologische inhibitoren) om uiteindelijk tot een identificatie te kunnen komen. Daarnaast wordt ook onderzocht welke factoren de invloed van de RRF kunnen beïnvloeden.