Onderzoeksdomeinen

De functies van het gastro-intestinale systeem, absorptie, secretie en motiliteit, staan onder controle van intrinsieke en extrinsieke zenuwcellen. Het intrinsieke of enterische zenuwstelsel is essentieel voor de controle van de activiteit van de spierlagen, waarbij de belangrijkste neuronen enerzijds de cholinerge neuronen zijn, welke het contraherend acetylcholine vrijstellen, en, anderzijds, de niet-adrenerge niet-cholinerge (NANC) neuronen, welke een of meerdere inhiberende neurotransmitters vrijstellen zoals stikstofmonoxide (NO).