De invloed van serotonine op de gastro-intestinale motiliteit.

Een derde onderzoeksdomein betreft de studie van de invloed van serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) op de gastro-intestinale motiliteit.

Serotonine oefent zowel contraherende als inhiberende invloeden uit op de gladde spiercellen van het maagdarmkanaal, hetzij rechtstreeks via receptoren op de gladde spiercellen, hetzij onrechtstreeks via receptoren op enterische neuronen.

De receptorsubtypes welke tussenkomen bij het effect van serotonine ter hoogte van maag en darm worden geëvalueerd bij verschillende species. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan 5-HT4-receptoren, die in de gastro-intestinale tractus op cholinerge zenuwuiteinden zijn gelokaliseerd, waar ze de vrijstelling van acetylcholine bevorderen.