Onderzoeksdomeinen

De eenheid wil een expertisecentrum worden voor het medicatiegebruik bij oudere personen. In het bijzonder wil het de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij ouderen verbeteren en zorgverleners daarin ondersteunen. Een domein van onderzoek betreft het geneesmiddelenonderzoek in de laatste levensfase en onderzoek rond ‘deprescribing’. Daarnaast wenst de onderzoekseenheid zich verder te profileren in het onderzoek naar de acute effecten van toxica bij de mens en in farmacokinetisch-farmacodynamisch onderzoek (PK-PD) modelling.