Cardiovasculair risicomanagement.

Verder doet de onderzoekseenheid onderzoek naar cardiovasculair risicomanagement in landen met lage tot middelgrote inkomens. Meer in het bijzonder heeft ze een leidende functie in het bevolkingsonderzoek dat samen met de Université Catholique de Bukavu (UCB) in Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo) wordt gevoerd.