Toegepast farmacokinetisch-farmacodynamisch (PK-PD) onderzoek

De unit legt zich toe op toegepast farmacokinetisch-farmacodynamisch onderzoek (PK-PD modellering) van geneesmiddelen en toxische agentia in kwetsbare patiëntgroepen (o.a. kinderen, kritiek zieke patiënten op intensieve zorgen en spoedgevallen), in nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek en kliniekafdelingen van het Universitair Ziekenhuis Gent. Voor wat betreft het pediatrisch geneesmiddelenonderzoek maakt de onderzoeksgroep deel uit van het nationaal IWT-SBO onderzoeksconsortium SAFEPEDRUG (www.safepedrug.eu)..