Goed geneesmiddelengebruik.

Een belangrijk deel van dit eerste onderzoekdomein spitst zich toe op het medicatiegebruik bij ouderen. Er wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het voorschrijven bij deze kwetsbare groep in de thuissituatie en in het woonzorgcentrum, waarbij in samenwerking met diverse Europese landen gezocht wordt naar tools voor farmacotherapeutische beslissingsondersteuning. Een domein van expertise betreft het onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca (antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen) en van anticholinergica bij (dementerende) oudere personen.

Om het onoordeelkundig gebruik van deze middelen in België te reduceren, werkt de onderzoekseenheid samen met de Vlaamse en Federale overheid aan verbeterprojecten (het WZC Leiehome project ), en aan het opstellen van Vlaamse kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra.

Daarnaast werkt de onderzoekseenheid mee met de Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPep ) en het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI/CBIP www.bcfi.be ).

De onderzoekeenheid neemt ook deel aan het onderzoek naar het verbeteren van het geneesmiddelengebruik via andere gezondheidswerkers zoals apothekers en verpleegkundigen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de faculteit farmaceutische wetenschappen van de UGent en met de Universiteit Antwerpen.

Verder heeft de onderzoekseenheid diverse binnenlandse en buitenlandse samenwerkingsverbanden op het vlak van onafhankelijke informatie over geneesmiddelen, cross-nationaal (Europees) onderzoek naar gebruik van en toegang tot geneesmiddelen.