Lopende projecten en afgeronde activiteiten

PRICOV-19: kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie – Survey rond aanpak tijdens COVID-19 pandemie in huisartspraktijken”.

kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie – Survey rond aanpak tijdens COVID-19 pandemie in huisartspraktijken

Inhoud

Het onderzoek gaat na wat de COVID-19 pandemie betekende voor het beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de Vlaamse huisartsprakijken. In het bijzonder willen we te weten komen hoe huisartspraktijken de organisatie van hun praktijk aanpassen tijdens een pandemie, welke inspanningen ze leveren om de zorg toegankelijk te houden en om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen.

Na een succesvolle start in Vlaanderen, krijgt dit onderzoek een internationaal vervolg. Via het netwerk van de ‘European Society for Quality and Safety in Family Practice’ (EQuiP), zullen ook onderzoekers uit onder andere Slovenië, Israël, Ierland, Zweden, Denemarken, Turkije en Estland de vragenlijst afnemen bij huisartsen in hun land. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten aanreiken rond hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in het waarborgen van kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie.

Betrokkenen

  • Q&S: Onder leiding van prof. Willems en Dr. Vanden Bussche
  • Extern: in samenwerking met Domus Medica, Vereniging van Wijkgezondheidscentra en EQuiP

Looptijd

mei 2020 – februari 2021