Pascal Coorevits

Pascal Coorevits

Met een zeer brede interesse in (medische) informatica en biostatistiek focussen mijn onderzoeksactiviteiten zich voornamelijk op het thema “kwaliteit” in het kader van eHealth (medische informatica) en mHealth (mobiele applicaties). Meer specifiek onderzoek ik wat de kwaliteitsvereisten zijn voor elektronische medische dossiersystemen (zgn. Electronic Health Records) en mobiele apps binnen de gezondheidszorg. Binnen mijn onderzoek domein ga ik eveneens na hoe de kwaliteit van dergelijke software en apps kan worden geëvalueerd en gegarandeerd (o.a. methodologieën om de conformiteit van bepaalde kwaliteitscriteria na te gaan, audits, certificatie of kwaliteitslabeling, …). Verder richt mijn onderzoek zich ook op aspecten van datakwaliteit, meer bepaald naar welke dimensies van datakwaliteit men kan gebruiken voor verschillende doeleinden (bijvoorbeeld in het kader van zorg verlenen aan patiënten, hergebruik van medische data voor wetenschappelijke doeleinden, enzovoort…), hoe deze datakwaliteit kan worden gemeten en welke verbeterstrategieën er mogelijk zijn eenmaal de datakwaliteit in kaart werd gebracht.

  • Hoofddocent medische informatica en statistiek aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent.
  • Verantwoordelijk lesgever van verschillende opleidingsonderdelen m.b.t. statistiek, methodologie, evidence based medicine, medische informatica (eHealth) aan de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Logopedische en Audiologische Wetenschappen en Management en Beleid van de Gezondheidszorg.
  • Lid van verschillende opleidingscommissies en werkgroepen m.b.t. onderwijs en onderzoek.
  • Lid van Raad van Bestuur van vzw Research in Advanced Medical Informatics and Telematics (RAMIT).
  • Lid van Raad van Bestuur van vzw Belgische Vereniging voor Medische Informatica.
  • Lid van Raad van Bestuur van vzw The European Institute for Innovation through Health Data.
  • Lid van de toezichtscommisie VIKZ.