Onderwijs

Opleiding Geneeskunde 

De primaire focus van het opleidingsprogramma is de algemene en kernkennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een algemene medische professional die functioneert in het kader van het primaire gezondheidszorgsysteem. De afdeling integreert het perspectief van personen- en mensengerichte zorg.

Bachelor

De bachelorstudent

 • begrijpt de biologische mechanismen van het menselijk lichaam en menselijk gedrag.
 • begrijpt de sociale, psychologische, antropologische, culturele en economische determinanten van gezondheid en ziekte.
 • kent de ethische en juridische basis en het conceptuele kader voor interprofessionele zorg.
 • is voorbereid op levenslange reflecterende praktijken, leren en bijscholingen en ontwikkelt vaardigheden om relevante informatie te zoeken, op te halen, te beheren en te beoordelen.
 • verwerft leiderschapskenmerken en kan als veranderingsagent optreden.

ManaMa

Tijdens de interuniversitaire master-after-master in de huisartsgeneeskunde maakt de student kennis met huisartsgeneeskunde in de primaire zorg:

 • ongedifferentieerde problemen,
 • continuïteit van de zorg
 • probleemoplossende strategie in individuen en de maatschappij
 • evidence-based geneeskunde toepassen, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheidsbehoeften van patiënten en maatschappij en het aanpakken van  oorzaken van slechte gezondheid, inclusief sociale determinanten.

Meer informatie: http://www.icho-info.be

 • Bachelor of Science in de Logopedische en Audiologische wetenschappen (audiologie)

 • Bachelor and Master of Science in de Tandheelkunde
 • Master of Medicine in de Jeugdgezondheidszorg
 • Master of Science in Gezondheidsvoorlichting en –bevordering
 • Master of Science in Management en beleid van de gezondheidszorg
 • Master of Science in Ziekenhuishygiëne
 • Master of Science in Verpleeg- en vroedkunde
 • Master of Science in Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Voor meer informatie over de huisartsenstages, klik hier