Onderzoek

 

Onderzoeksgroepen


Het onderzoek in het Departement Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg besteedt de verschillende fasen in het translationeel onderzoek, beginnende vanaf basis ontdekking en afwerking met "wereldwijde gezondheid" en "gezondheidszorgonderzoek".

Het onderzoek is niet geografisch beperkt tot België of Europa, maar wil wereldwijd problemen onder ogen zien. Een belangrijk kenmerk van het onderzoek is dat het voor een groot deel interdisciplinair is en benaderingen uit de geneeskunde, sociale wetenschappen, antropologie, criminologie, sociale geografie, psychologie, systeemteorie, .. integreert.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan verspreiding en valorisatie, die bijdraagt aan de maatschappelijke verantwoording van de onderzoeksprocessen, met bijzondere aandacht voor de meest behoeftigen.

Het onderzoek in onze afdeling is geconcentreerd rond de volgende onderzoekslijnen

Publicaties

Lijst met publicaties

Doctoraatsproefschriften 

  • Gepresenteerd
  • In voorbereiding