Stagebegeleiding binnen Manuele Therapie

Voor een kwalitatieve opleiding is ervaring opdoen onder de vorm van stage bij experten in het werkveld enorm belangrijk voor onze studenten. Het postgraduaat heeft daarvoor jaarlijks manueel therapeuten nodig die stagementor willen worden. Wij zijn er van overtuigd dat uw bijdrage een essentieel onderdeel vormt van onze opleiding. We starten een nieuwe lijst en vragen u om onderstaande link in te vullen indien u geïnteresseerd bent. Ook stagementoren die reeds in het verleden stagementor waren voor PG , vragen we om onderstaand formulier (via link) in te vullen.

Praktisch : Deze stage is ongeveer 15u per student (per stageplaats) en is bedoeld om de studenten een brede kijk te geven op manuele therapie. De studenten mogen actief behandelingen uitvoeren maar dit is geen must. Kunnen observeren tijdens onderzoek en behandeling en hierover vragen kunnen stellen is eveneens een meerwaarde.
In return krijgen de stagementoren waardebonnen voor cursussen die het IPVK aanbiedt. Deze bon kan u dan gebruiken als korting bij uw inschrijving van één van de IPVK-activiteiten. Stages begeleiden geeft ook punten om de bijzondere bekwaamheid manuele therapie te behouden eenmaal de erkenningen lopen (vanaf 01/01/2017).

Graag het document invullen via onderstaande link voor wie interesse heeft,

Interesseformulier voor stagebegeleiding

Indien u hierover meer informatie wenst kan u ons steeds .

Wij hopen u bij onze opleiding te mogen betrekken.

Het MT team