Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen

Kinderen met neurologische aandoeningen vertonen beduidend motorische problemen vanaf de geboorte tot volwassenheid.

Afbeelding die hoort bij het postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen.

De revalidatie van deze kinderen is bijgevolg een zeer belangrijk domein binnen de pediatrische revalidatie. In dit domein zijn er in het afgelopen decennium zeer veel nieuwe evoluties in de evaluatie (klinische en objectieve meettechnieken zoals objectieve bewegingsanalyse, medische beeldvorming) en behandeling (gespecialiseerde medische en therapeutische interventies) die heden in de klinische praktijk worden geïmplementeerd.

Hierdoor is er een grote vraag vanuit het werkveld (vanuit gespecialiseerde centra – diagnostische centra, dienstencentra, referentiecentra, medisch team) naar gespecialiseerde therapeuten, die inzichten hebben in deze technieken en interventies en hun therapiebeleid hierop kunnen afstemmen.

De opleiding beoogt voornamelijk een doorgedreven vorm van klinisch redeneren en het aanleren van klinische vaardigheden, gebaseerd op gefundeerde theoretische achtergronden, kennis van de pathologie en de nieuwe diagnostische en therapeutische & medische evoluties.

Hierbij wordt het belangrijk geacht om één uniforme opleiding te kunnen aanbieden in samenwerking met de verschillende academische instellingen en de ABBV – Association Belge Bobath – Belgische Bobath Vereniging.

De Nederlandstalige Bobath-NDT opleiding kan vanaf 2010 nog enkel via dit gezamenlijk initiatief gevolgd worden.