inschrijving annuleren of wijzigen

Om uw inschrijving te annuleren, stuur een e-mail naar het secretariaat IPVK Gent via deze << link .
De datum van uw annuleringsbericht is de datum van ontvangt van uw e-mailbericht door het secretariaat.

Annuleren kan niet kosteloos.

  • Annuleert u tot en met 3 weken (21 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt een forfaitair bedrag van 25 EUR als tussenkomst voor de administratiekosten;
  • Annuleert u tot en met 1 week (7 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 25 % van het inschrijvingsgeld;
  • Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld. Contacteer het secretariaat om uw syllabus aan te vragen.

Indien u achteraf een wijziging wens aan te brengen in uw inschrijving, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25 € aangerekend aangezien dit voor het secretariaat extra werk met zich meebrengt.


Waarom hanteert het IPVK Gent deze kosten?

Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Daarom hanteert het IPVK Gent de forfaitaire som van 25 EUR. Anderzijds zijn er voor vele cursussen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen 'blokkeren' voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het IPVK Gent annuleringsvoorwaarden toe. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.