Hoe betalen?

Tijdens het inschrijven via de website, dient u de betalingswijze aan te geven. U vindt er ook de richtlijnen die te volgen zijn, naargelang uw keuze (meerdere keuzes mogelijk). Gelieve betalingen zonder factuur te vermijden. Indien u achteraf van betalingswijze wenst te veranderen, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25 € aangerekend aangezien dit voor het secretariaat extra werk met zich meebrengt.

Betalingswijze:

  • Ik wacht mijn factuur af en betaal pas dan via overschrijving.
  • Ik betaal via mijn KMO-portefeuille: het erkenningsnummer en de NACE-code vindt u op de achterzijde van de brochure en wat verder in deze tekst. U hebt geen factuur nodig om uw aanvraag in te dienen. Bent u ingeschreven? Vraag onmiddellijk uw subsidie aan. De voorlaatste stap van uw aanvraag is het 'storten' in uw portefeuille, de laatste stap is de 'betaling aan de dienstverlener'. Gelieve GÉÉN extra stortingen te verrichten en zeker de laatste stap niet te vergeten zodat uw betaling effectief door ons wordt ontvangen. In combinatie met Vormingsbon(nen)? Het totaalbedrag van uw subsidieaanvraag is de totale cursuswaarde verminderd met de waarde van uw Vormingsbon(nen).
    Het erkenningsnummer voor IPVK-activiteiten: DV.O103194 (hoofdletters DV.O, gevolgd door de cijfers 103194)
    De NACE-code voor Ambulante revalidatieactiviteiten: 86905
    Meer informatie op de website van de VDAB de website van de KMO-portefeuille.
  • Ik wens (ook) Vormingsbonnen te gebruiken: Stuur uw bonnen op naar of geef ze af aan het secretariaat zodra u ingeschreven bent. Vermeld uw Inschrijvingsnummer (bestellingsnummer) dat te vinden is in de bevestigingsmail naar aanleiding van uw inschrijving. Facturatie gebeurt na ontvangst van uw (geldige) stukken. U dient in het voorziene veld het bedrag in te geven van uw vormingsbonnen.

DISCLAIMER
De procedure voor en het proces van het aanvragen van opleidingssubsidies is eigendom van de Vlaamse overheid. De aanvrager/cursist is verantwoordelijk voor het tijdig indienen en opvolgen van zijn/haar subsidieaanvragen. Het IPVK Gent kan informatie verschaffen over de procedure ter ondersteuning van geïnteresseerden. Op de website van IPVK Gent staan de nodige telefoonnummers en website adressen waar alle correcte en meest recente informatie kan geraadpleegd worden. Het IPVKGent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutgelopen aanvragen.