Privacy policy

Verstrekte informatie

Het IPVK Gent wil haar bezoekers nauwkeurige en geactualiseerde informatie verstrekken over het activiteitenaanbod. Het IPVK Gent kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie. Eventuele opmerkingen met betrekking tot de verstrekte informatie kunnen meegedeeld worden via ipvk@ugent.be.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van het IPVK Gent en worden louter voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens zullen niet met derden gedeeld worden.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u, na afspraak met de webstekverantwoordelijke het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren.