Curriculum postgraduaat Manuele Therapie

Opbouw en inhoud van de opleiding

De inhoud van opleiding MT is gebaseerd op de beroepsrollen en –competenties die vooropgesteld worden. De opleiding kan doorlopen worden in één academiejaar, maar kan ook gespreid worden over meerdere jaren. De opleiding bestaat uit 40 studiepunten ondergebracht binnen 5 modules.

 

Nr Cursus Semester Lesgever Contact Studietijd SP   
1 Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapie MTa:1
MTb:2
Damien Van Tiggelen 40 150 5
2 Manuele therapeutische vaardigheden: bovenste kwadrant MTa:1
MTb:2
Barbara Cagnie 108 350 14
3 Manuele therapeutische vaardigheden: onderste kwadrant

MTa:2 MTb:1  

Lieven Danneels 108 350 14
4 Stage en casuïstiek J Damien Van Tiggelen  90 120 4
5 Wetenschapsproject in de manuele therapie 2 Barbara Cagnie  18   90 3

MTa en MTb

Vanaf AJ 2016-2017 zijn er 2 onderwijsvormen ingericht om tegemoet te komen aan de groeiende groep geïnteresseerden om hun diploma in de manuele therapie te halen aan UGent. MTa  is de “traditionele” onderwijsvorm (zoals deze nu 20 jaar bestaat) waarbij 4 groepen van maximaal 30 studenten wekelijks les volgen. MTb is een nieuwe, bijkomende onderwijsvorm waarbij 30 deelnemers 5 volle lesweken op vastgestelde tijdstippen les volgen en dit loopt van februari tot januari. Het gaat om 5 modules gespreid over 2 academiejaren. Voor specifieke data voor kalenderjaar 2017 zie hier.

Credit systeem

Er bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding te volgen door middel van een credit contract. Dit betekent dat de student een keuze kan maken welke modules worden opgenomen, en op deze manier de opleiding kan spreiden over meerdere jaren. Uitzondering hierop is de module 'Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapie', welke in het eerste jaar moet opgenomen worden. Verder wordt aangeraden de module 'bovenste quadrant' te volgen voor de module 'onderste quadrant' zoals in de voltijdse opleiding.

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren.