Curriculum postgraduaat Manuele Therapie

Opbouw en inhoud van de opleiding

De inhoud van opleiding MT is gebaseerd op de beroepsrollen en –competenties die vooropgesteld worden. De opleiding kan doorlopen worden in één academiejaar, maar kan ook gespreid worden over meerdere jaren. De opleiding bestaat uit 40 studiepunten ondergebracht binnen 5 modules.

 

NrCursusSemesterLesgeverContactStudietijdSP   
1Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapieMTa:1
MTb:2
Damien Van Tiggelen401505
2Manuele therapeutische vaardigheden: bovenste kwadrantMTa:1
MTb:2
Barbara Cagnie10835014
3Manuele therapeutische vaardigheden: onderste kwadrant

MTa:2 MTb:1  

Lieven Danneels10835014
4Stage en casuïstiek JDamien Van Tiggelen  901204
5Wetenschapsproject in de manuele therapie2Barbara Cagnie 18  903

MTa en MTb

Vanaf AJ 2016-2017 zijn er 2 onderwijsvormen ingericht om tegemoet te komen aan de groeiende groep geïnteresseerden om hun diploma in de manuele therapie te halen aan UGent. MTa  is de “traditionele” onderwijsvorm (zoals deze nu 20 jaar bestaat) waarbij 4 groepen van maximaal 30 studenten wekelijks les volgen. MTb is een nieuwe, bijkomende onderwijsvorm waarbij 30 deelnemers 5 volle lesweken op vastgestelde tijdstippen les volgen en dit loopt van februari tot januari. Het gaat om 5 modules gespreid over 2 academiejaren. Voor specifieke data voor kalenderjaar 2017 zie hier.

 

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren.