Inschrijving Postgraduaat Manuele Therapie

Hoe inschrijven?

STAP 1 :

Vanaf 26/06 tot en met 7/07/2019 kan je je kandidaat stellen voor het volgen van de opleiding via het formulier kandidaatstelling. Je kan hier je voorkeur voor MTa en/of MTb aanduiden. Dit is nog geen definitieve inschrijving.

STAP 2 :

Uiterlijk vrijdag 12/07/2019 word je via mail gecontacteerd door de opleidingscoördinator met de bevestiging of je al dan niet toestemming krijgt voor de definitieve inschrijving. Dit gebeurt op basis van bepaalde selectiecriteria. De procedure voor de definitieve inschrijving zal via mail worden gecommuniceerd.

Selectiecriteria postgraduaat:

Er worden maximaal 120 deelnemers toegelaten tot het postgraduaat MTa en maximaal 30 deelnemers toegelaten tot het postgraduaat MTb. Voorkeur voor MTa en/of MTb kan aangeduid worden in het kandidaatstellingsformulier na de info-avond.

De volgende drie criteria worden in acht genomen:

- Graad van afstuderen (verspreid over de twee masterjaren): ≥ 82,5% = 20 punten; 75-82,4% = 15 punten; 67,5-75% = 10 punten; < 67,5% = 5 punten

- Aantal jaren werkervaring (enkel volledig gewerkte jaren komen in aanmerking): per jaar werkervaring worden 6 punten toegekend.

- Afstudeerrichting: studenten die een afstudeerrichting musculoskeletale therapie met optie manuele therapie of musculoskeletale therapie zonder opties, hebben gevolgd krijgen 5 punten extra.

Bij een gelijk puntenaantal tellen de effectief behaalde scores voor de ranking.

Opmerking: Pas afgestudeerden komen enkel in aanmerking indien ze geslaagd zijn in eerste zittijd.

Subsidies - KMO portefeuille

Daar UGent een erkende dienstverlener is, kan je subsidieaanvragen indienen voor deze postgraduaatsopleiding. Dit kan er voor zorgen dat de Vlaamse Overheid tot 40% van jouw inschrijvingsgeld mee helpt betalen! Surf snel naar http://www.kmoportefeuille.be want je aanvraag moet binnen de 14 dagen na de start van de opleiding aangevraagd worden. Bij vragen of problemen, kan je bellen naar het gratis nummer 1700.

Meer uitleg over de registratie met een gedetailleerd stappenplan vind je hier.

Inschrijvingsgeld

Alle informatie met betrekking tot het inschrijvingsgeld voor MTa (wekelijks les) en MTb (5 lesweken) vind u via deze link bij 'Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen' en dan 'Postgraduaatsopleiding Manuele Therapie'.