Closing days

Spring 2017

 • 02-01-2017 (evening closure)
 • 27-02-2017 till 05-03-2017 (Half term holidays: evening closure)
 • 24-03-2017 (Dies Natalis)
 • 03-04-2017 till 14-04-2017 (Easter holidays: evening closure)
 • 17-04-2017 (Easter Monday)
 • 01-05-2017 (Labour day)
 • 25-05-2017 till 26-05-2017 (Ascension weekend)
 • 05-06-2017 (Pentecost holiday)
 • 10-07-2017 and 11-07-2017 (Flemish Community holiday)
 • 14-07-2017 till 22-08-2017 (Summer recess)
 • 23-08-2017 till 25-08-2017 (Evening closure)


Fall 2017

 • 09-10-2017 (Opening of the academic year)
 • 30-10-2017 and 31-10-2017 (Fall break: evening closure)
 • 01-11-2017 till 03-11-2017 (All Saints holiday)
 • 15-11-2017 (King's Feast)
 • 21-12-2017 and 22-12-2017 (Evening Closure)
 • 25-12-2017 till 01-01-2018 (Christmas holidays)