Nieuwe Publicatie: The Resilience of the Roman Empire - BAR International Series 3000

The Resilience of the Roman Empire - BAR International Series 3000 (vergrote weergave)

The Resilience of the Roman Empire - BAR International Series 3000

(21-10-2020) Nieuwe Publicatie: The Resilience of the Roman Empire. Regional case studies on the relationship between population and food resources (BAR International Series 3000)

Collega’s Dimitri Van Limbergen, Sadi Maréchal en Wim De Clercq publiceren een nieuwe studie over de link tussen demografie en landbouw in de Romeinse periode vanuit archeologisch perspectief.

‘The Resilience of the Roman Empire’ bestudeert aan de hand van verschillende bijdrages de relatie tussen bevolking en regionale landbouwontwikkelingen vanuit een archeologisch perspectief. Via een comparatieve benadering focust dit boek op de verschillende manieren waarop diverse regionale gemeenschappen actief inspeelden op bevolkingsgroei en -afname om toch maar te overleven op  hun eigen land. De studie start vanuit de theoretische stellingen over landbouwintensificatie en de gevolgen ervan, geponeerd door Thomas Malthus en Ester Boserup. Om het debat omtrent de toepasbaarheid van deze theorieën binnen de Romeinse archeologie vooruit te helpen, integreren de auteurs de concepten van veerkracht en diversiteit in hun methodologie. Zo ook verschuiven ze de chronologische focus van de longue-durée naar kortere tijdsframes. Het doel van het boek is geenszins om de theorieën van Malthus en Boserup overboord te gooien, maar eerder om rigide interpretaties en toepassingen van deze modellen te deconstrueren. Tegelijkertijd willen de auteurs ook nieuwe en meer gelaagde denkpistes introduceren op basis van archeologisch onderzoek naar de veerkracht en variabiliteit in de menselijke omgang met bevolkingsgroei en -afname in de Romeinse wereld.

Lijst van auteurs: César Carreras Monfort, Wim De Clercq, Emlyn K. Dodd, Maaike Groot, Sadi Maréchal, Antoni Martín i Oliveras, Pierre Ouzoulias, José Remesal Rodríguez, Víctor Revilla Calvo, Dimitri Van Limbergen, Rinse Willet.

Dit boek richt zich tot onderzoekers en studenten met een interesse in Romeinse demografie, economie en landbouw. 

Aankopen kan via de website van uitgever BAR Publishing: https://www.barpublishing.com/the-resilience-of-the-roman-empire.html