Fysische antropologie aan de UGent

Prof. dr. Isabelle De Groote (vergrote weergave)

Prof. dr. Isabelle De Groote

(20-09-2019) De opleiding Archeologie wordt vanaf dit jaar verruimd met fysische en evolutionaire antropologie, door de komst van Prof. Dr. Isabelle De Groote

Bij de aanstaande opening van het nieuwe academiejaar zullen meer dan 60 nieuwe studenten Archeologie voor een opleiding aan de Universiteit Gent kiezen. De vakgroep Archeologie start ook een aanpassing in haar opleidingsaanbod op. Dit zal gedurende de volgende twee jaren enkele wijzigingen ondergaan die inspelen op de snelle en boeiende evoluties in het professionele en academische landschap. 

Vanaf dit academiejaar wordt het curriculum van de opleiding Archeologie aan de Universiteit Gent verruimd met het vakgebied van de fysische en evolutionaire antropologie. Deze nieuwe tak in de opleiding komt er dankzij de voltijdse aanwerving van toponderzoekster Prof. Dr. Isabelle De Groote, tot voor kort verbonden aan de Liverpool John Moores University. Voordien was ze werkzaam aan de University College of London (2004 - 2008) en the National History Museum in Londen (2009-2012). Haar onderzoek focust zich op drie topics:

  • de studie van post-craniale verschillen bij diverse populaties van Homo sapiens en de rol van klimaat, mobiliteit en erfelijkheid hierin;
  • de toepassing van modellen met het oog op het contextualiseren van verschillen tussen neanderthalers en vroege moderne mens;
  • de studie van het neolithisatieproces in NW-Afrika.

Prof. Dr. Isabelle De Groote heeft talrijke artikels in gerenommeerde internationale tijdschriften, zoals PNAS, PloS ONE, American Journal of Physical Anthropology, Quaternary Science Reviews …, op haar naam staan. Haar aanstelling plaatst de vakgroep en opleiding Archeologie in een bevoorrechte positie binnen het Vlaamse universitaire landschap, aangezien fundamenteel onderzoek en een volwaardig onderwijscurriculum in het domein van de fysische antropologie tot op heden geen structurele verankering kende.