Twee nieuwe doctoraten in de archeologie

Alain Henton en Russell Palmer behalen hun doctoraat in de archeologie (vergrote weergave)

Alain Henton en Russell Palmer behalen hun doctoraat in de archeologie

(28-02-2017) Alain Henton en Russell Palmer verdedigden in februari met succes hun doctoraat aan de vakgroep archeologie

Op woensdag 15 februari verdedigde Alain Henton zijn doctoraat met als titel ‘Le vaisselier céramique de l’Âge du Bronze final et du premier Âge du Fer dans le Bassin de l’Escaut et ses marges littorales. Première approche typo-chronologique et culturelle’. Het doctoraat werd ondersteund door INRAP en stond onder leiding van professor Jean Bourgeois. Het betreft een typo-chronologische studie van aardewerk uit niet minder dan 151 nederzettingen en 16 grafvelden uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd in het Scheldebekken (Noord-Frankrijk, Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen).

Twee weken later, op maandag 27 februari, was het de beurt aan Russell Palmer om zijn werk "An Archaeology of Comparative Colonialism: material culture, institutions, and cultural change in Malta, c. AD 1530-1910" te verdedigen. Prof. dr. W. De Clercq & Prof. Dr. Roald Docter traden op als zijn promotoren.

De vakgroep feliciteert beide doctores met hun succesvolle verdediging en prachtig doctoraat.