UGent levert beste masterscriptie Archeologie 2018

Ewoud Deschepper wint de Jacques A. E. Nenquinprijs 2018 (vergrote weergave)

Ewoud Deschepper wint de Jacques A. E. Nenquinprijs 2018

(04-02-2019) Met zijn masterscriptie ‘En de boer, hij kapte voort...over bossen, bomen, velden en akkers, over domeinen en boerderijen’ wint Ewoud Deschepper de vierde editie van de Jacques A.E. Nenquinprijs

Vrijdag 1 februari werd de laureaat bekendgemaakt van de tweejaarlijkse Jacques A.E. Nenquinprijs voor de beste masterscriptie archeologie aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Aan de prijs is een gegraveerd archeologen-truweeltje en een geldprijs van 2000 euro verbonden. De vijf genomineerde masterstudenten van deze editie waren Sophie Barbaix (UG), Michiel Dekoninck (UG), Ewoud Deschepper (UG), Nandy Dolman (VUB) en Dara Pittevils (VUB).

De jury bestaande uit Roy Van Beek (Universiteit Wageningen), Bart Van Montfoort (Katholieke Universiteit Leuven), Heleen Van London (Universiteit van Amsterdam) en Roel Lauwerier (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) selecteerde hieruit de masterscriptie 'En de boer, hij kapte voort...over bossen, bomen, velden en akkers, over domeinen en boerderijen' van Ewoud Deschepper (Universiteit Gent, promotor W. De Clercq). Ze loofde de kwaliteit en de multidisciplinaire aanpak van het werk, wat blijkt uit een greep uit de commentaren:

"In een heldere en vlot leesbare taal, zonder enig hoogdravend woordgebruik, slaagt hij erin om zijn boeiende onderzoekstopic sterk in te kaderen in de theoretische context van de landschapsarcheologie. Na een erg uitgebreide historische schets over de exploitatie van het landschap in de omgeving van het middeleeuwse Gent, wordt een uitgebreide archeologische en paleoecologische dataset geanalyseerd. Ook vormelijk benadert deze paper de perfectie voor een Master paper" (B. Vanmontfort)

"Het doel van zijn onderzoek – de ontwikkeling van het landschap rond Gent gedurende de middeleeuwen – is gespecificeerd in drie heldere vraagstellingen die voor focus in het onderzoek en de schriftelijke weerslag daarvan zorgen. Het onderzoek wordt goed in historisch perspectief geplaatst. Op helder wijze wordt het theoretisch kader met o.a. verschillende paradigma's geschetst en bediscussieerd evenals de ecologische benadering van het onderwerp. De scriptie is een mooi voorbeeld van het kritisch integreren van historische, archeologische en ecologische gegevens, geeft de waarde van deze bronnen aan plus expliciete aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. De scriptie is boeiend en to the point geschreven, helder opgebouwd en is op gedoseerde wijze gelardeerd met relevante kaartjes, tabellen en een enkele grafiek." (R. Lauwerier)

Ewoud Deschepper (1994) behaalde in 2016 zijn master in de archeologie aan de Universiteit Gent. De interesse voor de middeleeuwse archeologie en geschiedenis was er van jongs af aan, maar werd tijdens de opleiding definitief ontstoken door stages op middeleeuwse stedelijke en rurale sites in Gent (Dienst Stadsarcheologie Gent) en Zuid-Oost-Vlaanderen (SOLVA). Dit resulteerde in een bachelor- en masterproef over de middeleeuwse rurale samenleving.

Na zijn opleiding werkte hij een jaar bij SOLVA, waar hij zijn opgravingservaring verder kon aansterken, onder andere via onderzoek op de Markt van Oudenaarde. Ook hielp hij bij SOLVA mee aan verschillende vooronderzoeken, vooral in het kader van archeologienota's. In 2018 behaalde hij een FWO-Aspirantenmandaat, waardoor hij zich nu kan toeleggen op de vroegmiddeleeuwse rurale samenleving in westelijk Vlaanderen. In lijn met zijn masterproef focust dit onderzoek op nederzettingen, landschap en landbouw (Universiteit Gent, promotor W. De Clercq)