Sadi Maréchal wordt bekroond met de jaarprijs 'Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie'

(17-11-2020) De Koninklijke Vlaamse Academie van België bekroont Sadi Maréchal met de jaarprijs 'Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie'.

De Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) en Jonge Academie bekroont Sadi Marechal met de prestigieuze jaarprijs 'Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie' voor zijn verdienste in wetenschapscommunicatie in het kader van zijn bijdrage aan de expo 'Hammam. Steaming stories'.

Dit project, een initiatief van vzw Nakhla, maakt de brug tussen de Westerse en Oosterse cultuur aan de hand van de geschiedenis van de badcultuur. De hedendaagse spanningen tussen de westerse en islamitische leefwerelden overschaduwen het gemeenschappelijke verleden en wederzijdse beïnvloedingen. Door dit gedeelde patrimonium in de kijker te plaatsen via een zeer concreet, wijdverspreid en laagdrempelige raakpunt zoals badgewoonten, kan een tegengewicht worden gevormd voor de toenemende polarisering. Via een tentoonstelling, een audiotour, lezingen, workshops en geleide hamambezoeken werden bezoekers wegwijs gemaakt in de geschiedenis en hedendaagse gewoonten van publieke badhuizen. Door mensen van beide achtergronden beter te informeren, samen te brengen en (soms hands-on) kennis te laten maken met traditionele gebruiken, tracht het project bepaalde misvattingen, onzekerheden en vragen op te lossen en ook te enthousiasmeren voor niet-eigen tradities.