Joint PhD project tussen de Universiteit Gent en het Cyprus Institute

(21-04-2022)

Martina Polig verdedigde met succes haar doctoraatsthesis ‘Investigating Cypriot-Minoan writing through 3D technologies’ op 21 April 2022. Een internationale jury beoordeelde haar doctoraat zeer positief. Het joint PhD project tussen de Universiteit Gent en het Cyprus Institute werd geïnitieerd door de promotoren Prof. Joachim Bretschneider (UGent) en Prof. Sorin Hermon (STARC/Cyprus Institute).

Martina Polig PhD